Openbaar Groen knapt Cultuurtuin op

GFC NIEUWS- Het directoraat Openbaar Groen heeft een grondige onderhoudsbeurt uitgevoerd in de Cultuurtuin.

In samenwerking met het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost werd op 21 oktober niet alleen onkruid en afval verwijderd, maar ook de trimbaan kreeg een opknapbeurt.

Onderdirecteur Openbaar Groen, Anwar Moenne, zegt tegenover het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat het werk in opdracht van minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) geschiedde.

De tuin werd verfraaid en de trainingsapparaten op de trimbaan kregen meteen een opknap- en schilderbeurt.

Volgens Moenne waren er klachten dat de trimbanen waren dichtgegroeid. “De mensen zijn bang om te lopen, dus we waren genoodzaakt de zaak aan te pakken”.

Moenne zegt dat de trimbaan is opgeschoond en breder gemaakt, omdat het nauwelijks toegankelijk was. Ook is het voor de politie nu makkelijker om er te surveilleren. Er zullen hefbomen geplaatst worden zodat de baan niet meer met de auto kan worden betreden.

Volgens Moenne komt men allerlei rommel op de plek dumpen. De afval die er lag is intussen opgeruimd.

Besloten is de plek te blijven onderhouden zodat het vooral niet meer dichtgroeit. Daarvoor zijn er plannen gemaakt met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De Cultuurtuin ressorteert namelijk onder dit departement, binnen de stichting Nationale Parken (Stinapa). Moenne: “Wij doen ons deel en voor het vervolgtraject praten we verder met LVV.”