Open brief toediening afgekeurde AstraZeneca-injecties

INGEZONDEN-Heer minister naar aanleiding van de informatie dat Suriname 700.000 AstraZeneca injecties als gift van Nederland heeft ontvangen willen wij “de verontruste burgers van Suriname” Het volgende onder uw aandacht brengen.

Publiekelijk is wereldwijd bekend gemaakt, dat AstraZeneca injecties ernstige bijwerkingen geeft waaronder bloedstollingen en zelfs tot de dood kan leiden, onder zij die deze injectie hebben ontvangen.

Onlangs zijn diverse Europese landen waaronder ook Nederland massaal en abrupt gestopt met het toedienen van deze levensgevaarlijke injecties en hebben het volledig afgekeurd. Dit is geen onbekend nieuws in de wereld.

Door aanname van deze gift van Nederland, is nu overduidelijk geworden dat u, als minister van volksgezondheid Suriname en uw Covid-medisch team, doelbewust geen onderzoek doen en/of totaal ondeskundig en levensgevaarlijk bezig zijn in Suriname.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Grote leugen over afgekeurde AstraZeneca prikjes moet ontkracht worden

Nederland geeft Suriname de afgedankte en levensgevaarlijke AstraZaneca-injecties als gift, terwijl zij stoppen om ergere gezondheidsrisico escalaties te voorkomen.

Door de acceptatie en massale toediening wordt met name door het Ministerie van Volksgezondheid absoluut niet gewerkt aan de bescherming van het volk, maar integendeel, er wordt niet alleen op ons volk geëxperimenteerd, maar het volk wordt zeer ernstig geschaad, vergiftigd en vernietigd met dit door Nederland en Europees, afgedankt en gedumpt “spuitje”.

OOK INTERESSANT
15-jarig meisje van huis weggelopen met paspoorten en geld moeder

Dit is niet gewoon zeer onethisch te noemen, maar ronduit medisch crimineel gedrag naar het volk van Suriname toe, want wat in Europa niet acceptabel is kunnen wij hier in Suriname medisch ook absoluut niet accepteren.

Heel simpel, als uit Europees onderzoek blijkt dat iets medisch niet acceptabel is in Europa, kan er op geen enkel wijze zo een gift worden gedaan aan Suriname van iets wat is afgekeurd door Nederland zelf.

Met deze handeling wordt de strafbare en kwaadwillige inborst van Nederland ontbloot en wordt de agenda van de Covid-pandemie willens en wetens uitgevoerd en de Surinaamse regering, met name het ministerie van Volksgezondheid, hierin ook participeert.

BEKIJK OOK  MEER GFC NIEUWS: Massaal Surinaamse bevolking een prik in de arm geven

Bij deze willen wij er ook nogmaals aantoonbaar op wijzen, dat de WHO noch de PAHO hierbij heeft ingegrepen dat dit ethisch niet kan, integendeel is dit gewoon toegelaten, hetgeen ook de gevaarlijke verwerpelijke ondeskundigheid van de WHO en PAHO ontbloot.

OOK INTERESSANT
Grondinspecteur blijft aangehouden, DNA-lid gehoord door OM

Wij wakende Surinamers eisen daarom een strafrechtelijk onderzoek, in deze zeer criminele en ondeskundige handelswijze van alvast de minister van Volksgezondheid en het Covid medisch team alhier en natuurlijk uiteindelijk ook Nederland.

Men dient per onmiddellijk te stoppen met het toedienen van deze omstreden injecties en programma, omdat dit op korte en op lange termijn grote en ernstige gevolgen zal hebben voor onze samenleving.

Helaas is ook bij onze bevolking door de misleidende injectiepropaganda een totaal ander beeld geschetst en wordt er momenteel gewoon domweg gevaccineerd om het vaccineren, maar dit heeft totaal niks te maken met de bescherming van onze volksgezondheid, integendeel, met een levensgevaarlijke ondeskundige en/of doelbewuste massa Surinaamse volksvernietiging.

Stg. Suriname To The Top

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]