fbpx

Open brief 'Omlaaggaande Belastinginningen'

GFC NIEUWS- In een open brief aan president Desi Bouterse zegt PALU-voorzitter Jim Hok dat de belastinginkomsten vanaf 2015 structureel omlaag zijn gegaan.
Hieronder de brief:
Excellentie,
Met grote bezorgdheid hebben wij kunnen waarnemen dat de belastinginkomsten vanaf 2015 structureel omlaag zijn gegaan. Dit blijkt uit de afname van de belastinginningen in verhouding tot wat we met zijn allen produceren, het Bruto Binnenlands Product (BBP).
Tot 2015 was dit gemiddeld 17% en vanaf 2015 is dit plotseling teruggevallen naar gemiddeld 13% met een dieptepunt in 2016 naar 11%. Dit komt neer op gemiddeld SRD 1 miljard per jaar aan minder inkomsten voor de staat.
Het drastisch omlaag gaan van de relatieve belastinginningen kunnen niet verklaard worden door een inkrimping van de Surinaamse economie in 2015 en 2016. De devaluaties van de afgelopen jaren hadden juist de nominale belastinginkomsten moeten doen toenemen. Deze waarneming wordt ondersteund door een overmatig gerealiseerd groot tekort op de lopende rekening in de afgelopen 5 jaren.
Tot 2015 waren er gemiddeld besparingen door de overheid. Na 2015 zijn de tekorten op de lopende rekening plotseling opgelopen tot meer dan SRD 1 miljard gemiddeld per jaar.
Deze tekorten kunnen niet verklaard worden door omlaaggaande inkomsten uit de goud en oliesector of door omhooggaande kosten van salarissen, subsidies en kosten voor diensten.
Volgens informeel verkregen informatie blijkt dat er meer dan SRD 2 miljard aan achterstallige inningen liggen voor behandeling en verwerking op de Belastingdienst. Met andere woorden, indien de regering de belastingen beter had geïnd waren de vele leningen, de (quasi) monetaire financieringen en het illegaal aanspreken van de kasreserves in de bijna afgelopen regeerperiode totaal overbodig.
Ook de devaluaties zoals doorgevoerd hadden niet zo hoeven plaats te vinden op de wijze waarop ze hebben plaatsgevonden.
De vraag is hoe dit mogelijk is in een situatie waarin juist een financiële crisis heerst en de overheid alle gelden nodig heeft om alle zeilen bij te zetten.
Is door de regering bewust een beleid gevoerd dat bepaalde belastingbetalers minder belasting mogen betalen? Om welke belastingbetalers gaat het specifiek? Zijn ook de invoerrechten, omzetbelasting en andere vormen van indirecte belastingen structureel omlaag gebracht? Is er een staatsbesluit dat dit beleid ondersteund?
De PALU is de mening toegedaan dat dit beleid de samenleving onnodig in een veel diepere financiële crisis heeft gedompeld vanaf 2015. Het vertrouwen en het imago van de Surinaamse regering is ernstig geschaad door het gevoerd beleid.
Wij zien op de kortst mogelijke termijn uw antwoord tegemoet.
Hoogachtend,
Jim Hok, voorzitter

BEKIJK OOK
Zelensky spoort Russische dienstplichtigen aan om militaire operaties te 'saboteren'