fbpx

Open brief Federatie Surinaamse Agrariërs aan LVV-minister

GFC NIEUWS- Op 7 juni heeft het Covid-19 Managementteam de aankondiging gedaan over de stringente lockdown-maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.
De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) ondersteunt de Overheid om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.
Per ingaande 8 juni zijn er strenge en strikte lockdown-maatregelen ingevoerd. De essentiële sectoren en dienstverleners hebben de mogelijkheid om dispensatie aan te vragen onder bepaalde voorwaarden.
De FSA wordt geconfronteerd met veel vragen van landbouwers, verwerkers en verkopers van agrarische producten. Helaas is de FSA niet in staat deze vragen te beantwoorden, omdat de FSA niet op de hoogte is van de daadwerkelijke inhoud van de maatregelen en ook niet de bevoegde autoriteit is.
De FSA wordt ook geconfronteerd met vragen over het verkrijgen van dispensatie inzake: a. Het verrichten van werkzaamheden op de landbouwarealen b. Het oogsten, transporteren, leveren en verkopen van landbouwproducten c. Het voeden van pluimvee en vee d.
De inkoop van landbouw inputs en voeder
Om de landbouwers te voorzien van de noodzakelijke informatie en nadere uitleg over de Covid-19-maatregelen doet de FSA het voorstel aan het ministerie van LVV voor het instellen van een hulplijn, waarnaar de landbouwers kunnen bellen en ook via e-mail terecht kunnen met hun vragen.
Verder adviseren wij het ministerie om de informatie hieromtrent naar de landbouwers en overige stakeholders te intensiveren.
Federatie van Surinaamse Agrariërs

BEKIJK OOK
Onhygiënische toestanden voor ingang vuilstortplaats Moengo