fbpx

Open brief dorpsgemeenschap Santigron aan de regering

GFC NIEUWS- In een open brief aan president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk vraagt het dorpsgemeenschap van Santigron aandacht voor de ondemocratische benoeming van Kakai Glen tot hoofdkapitein van Santigron.
Onder meer wordt gesproken over miskenning van de jarenlange afspraken tussen de Saamaka en Matawai Gaaman.
Hieronder de brief
Zijne Excellenties,
Met grote verbijstering hebben wij van de dorpsgemeenschap Santigron via de media vernomen dat de Vice President van de republiek Suriname Z.E. Ronnie Brunswijk een nieuwe hoofdkapitein heeft aangewezen voor het dorp Santigron. Sterker nog, hij proclameerde dat deze hoofdkapitein zal ressorteren onder de Matawai Gaaman.
Wij vinden het besluit om de heer Kakai Glen te benoemen tot hoofdkapitein Santigron ondemocratisch, riekt naar onbehoorlijk bestuur en protesteren met klem daartegen en wel om de volgende redenen
1. Dit besluit kwalificeren wij als ondermijning van het Saamaka traditioneel gezag en miskenning van de jarenlange afspraken tussen de Saamaka en Matawai Gaaman. Ter informatie, het traditioneel gezag van Santigron ressorteert onder de Saamaka Gaaman. De Saamaka en Matawai Gaaman hebben een jarenlange samenwerkingsovereenkomst hoe kandidaten voor te dragen voor en te benoemen in traditionele bestuurlijke functies in het dorp Santigron. Het is de Saamaka Gaaman die bevoegd is om kapiteins en Basjas van Santigron voor te dragen en te benoemen. Dat Gaaman Lesly Valentijn van Matawai zich dit recht aanmeet, kwalificeren wij als disrespect naar de Saamaka Gaaman. Dit druist in tegen de afspraken die jarenlang gelden tussen deze twee stammen.
2. Dit besluit kwalificeren wij ook als onbehoorlijk bestuur omdat de huidige minister van Regionale Ontwikkeling en Sport Z.E. mevrouw Gracia Emanuels niet de juiste procedures heeft gevolgd alvorens te komen tot goedkeuring en ondertekening van de beschikking. Ter informatie, in 2019 heeft Z.E. Gaaman Valentijn om onbekende redenen en tegen de samenwerkingsovereenkomst en protocol Dhr. Kaikai Glen voorgedragen om hoofdkapitein van Santigron te worden.
De toenmalige minister van Regionale Ontwikkeling dhr. Dikan Edgar heeft aan de traditionele gezagsdragers van Matawai die de voordracht van dhr Kakai Glen hebben gedaan, uitdrukkelijk gevraagd om af te stemmen met de Gaaman van de Saamaka en daarna schriftelijk het resultaat van die afstemming aan het ministerie te doen toekomen.
De toenmalige minister heeft nimmer het resultaat ontvangen en heeft dan ook de beschikking niet getekend. Echter blijkt dat de huidige minister Regionale Ontwikkeling en Sport Z.E. mevrouw Gracia Emanuel deze controversiële beschikking wel heeft getekend zonder schriftelijk resultaat te ontvangen van de vereiste en gevraagde afstemming tussen de huidige Saamaka en Matawai Gaaman. Vermeldenswaardig is dat deze afstemming ook nooit heeft plaatsgevonden.
3. De gemeenschap van Santigron heeft de juiste procedures gevolgd en heeft de heer. Kakai Glen reeds voorgedragen aan de Saamaka Gaaman Z.E. Albert Aboikini voor het benoemen tot kapitein van Santigron. We hebben van de Saamaka Gaaman bericht ontvangen dat de voordracht en de benoeming in behandeling is.
4. Het besluit om de heer Kakai Glen aan te wijzen als hoofdkapitein voor Santigron heeft nu al een polariserend effect in het dorp. De tweedeling is merkbaar en er wordt ook gevreesd dat deze handeling een deuk kan veroorzaken in de relatie tussen de Santigron en Matawai gemeenschap. Deze twee gemeenschappen hebben eeuwenlang vreedzaam samengeleefd en wij wensen dit te continueren.
Op grond van bovengenoemde redenen stellen wij dat de beschikking waarin het besluit is genomen om Dhr. Kakai Glen te benoemen tot hoofdkapitein onder de stam der Matuariers voor het dorp Santigron in het district Wanica geen rechtskracht heeft en dus ongeldig is. Als vicepresident van Marron komaf hadden wij verwacht dat u bekend was met de democratische structuren en die weg dan ook zou bewandelen en respecteren. Wij verzoeken u dringend doch beleefd uw standpunten te herzien en het genomen besluit en beschikking ongeldig en nietig te verklaren.
Verder roepen wij de Matawai Gaaman en de regering op om ervoor te zorgen dat de gerezen spanning tussen Saamaka en de Matawai aan de Saramaccarivier wordt weggenomen door Gaama Albert Aboikoni de ruimte te bieden de kwestie op een Saamaka-manier op te lossen. Daartoe moet de regering een dialoog tussen beide Gaaman faciliteren, dus boven partijen staan ongeacht politieke kleur.
De dorpsgemeenschap van Santigron

BEKIJK OOK
Officiële ingebruikname praktijklokalen op STS Nickerie