fbpx
Open brief COL aan president Bouterse over verhogende maatregelen

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) behoort niet tot de werknemersoverkoepelingen, die door u zijn uitverkoren om te worden gehoord met betrekking tot besluiten de werk – en leefomgeving rakende van de achterban.

Intussen worden de betrokken vakbondsbesturen van de COL en hun leden geconfronteerd met ( voorgenomen) besluiten, die de landsdienaren en gepensioneerden ( met hun respectieve gezinnen) direct raken, zonder dat het hoofdbestuur van de COL dus hiertoe inspraak heeft gehad.

Indicaties in de media over een rapport van de Financieel Economische Platform (FEP) en de uitvoering van maatregelen , die mede zijn ingegeven door deze raad , zijn voor de COL niet toereikend.

De COL benadrukt dus dat zij niet bij voorbaat staat achter de conceptie, inhoud en getroffen, dan wel reeds getroffen maatregelen die al dan niet zijn ontleend aan voorstellen vanuit de FEP en geheel of gedeeltelijk door de regering zijn overgenomen, c.q. zijn afgekondigd.

In afstemming met de besturen van de lidbonden zullen de maatregelen en hun onderlinge samenhang ingeschat worden, waarbij het belangrijk is welke effecten en voor wie deze binnen welk termijn gerealiseerd moeten worden.
In elk geval zijn noch Ravaksur, noch andere werknemersorganisaties geautoriseerd om vooralsnog namens de COL besluiten te nemen.

Zo heeft onder andere Ravaksur niet de bevoegdheid verklaringen uit te geven, namens de totale vakbeweging ( in deze namens de COL).

De COL is voorvechter van gelijke premiestorting door de overheid en werkgever van 10 % . Het fonds dient ook direct bij te dragen tot het welzijn van de actiefdienenden en gepensioneerde landsdienaren. Hierin ziet de COL geen directe bijdrage van Ravaksur, C 47 en/of de Moederbond.

Het hoofdbestuur kan zich volledig terugvinden in de repliek vanuit de douanebond op gepleegde onterechte aantijgingen jegens het korps als zodanig. Voor wat betreft de betrokkenheid namens de Moederbond in deze moet de leiding ver af blijven van de inkomsten ten behoeve van de ambtenarij.

De COL blijft inderdaad per definitie voorstander van maatregelen, die de overheid neemt die gericht zijn op inkomstenverruiming, mits een aanvaardbaar deel hiervan geserveerd wordt voor nivellering van de welvaart. Tegelijkertijd is zij voorvechter van transparantie, bescherming en optimalisering van inkomensniveau , c.q. welvaart en welzijn van de actiefdienende en gepensioneerde landsdienaren en hun respectieve gezinnen. Bij de beoordeling en ondersteuning van Micro – en macro economische besluiten zal het voorgaande steeds vertrekpunt zijn.

De COL blijft voorstander van commercialisering van de daarvoor in aanmerking komende diensten van de overheid met dien verstande dat de middelen direct bestemd worden voor de optimalisering van de dienstverlening, direct gerelateerd aan de overheid.

Het hoofdbestuur van de COL onderkent dat u mogelijk met het overgrote deel van de vakbeweging( waar onder zelf een lid-organisatie) heeft geconsulteerd, – althans die indrukken verkrijgen wij uit de media. Voor haar is evenwel de kwantitatieve en effectieve kwalitatieve representativiteit bepalend. De indruk als zouden maatregelen al dan niet met de totale vakbeweging zijn voorbereid is dus geheel misplaatst.

Overeenkomstig de doelstellingen van de COL wordt onze functionering tot de realisatie hiervan door ons niet afhankelijk gesteld van onze plaatsing en/of ranking de op een lijst van uitverkoren vakbonden / organisaties.

Toch nog uitkijkend naar uw reactie.

Met niet geconditioneerde vakbondsgroeten

Het hoofdbestuur van de COL

H.L. Blanker – voorzitter
c.c. DNA – media

Meer nieuws

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…