fbpx

Open brief Bond Personeel Dienst Elektriciteit Voorziening aan NH-minister

GFC NIEUWS- De Bond van Personeel bij de Dienst Elektriciteit Voorziening (DEV) vindt het jammer met de problemen die zich binnen de dienst voordoen via de pers met de minister van NH, waaronder deze dienst valt, te moeten communiceren maar de minister laat haar hierin geen keus.
Al kort na het aantreden van de minister heeft de bond getracht met hem in gesprek te geraken, wat tot heden niet gelukt is. Twee brieven zijn hierover naar de minister geschreven, in augustus en september.
Daggelden
Daggelden worden voor een beperkt bedrag uitgekeerd, dit voor de besteding aan voeding. Dit bedrag wordt gecalculeerd uit een lijst met achterhaalde prijzen.
Meer werkvergoeding/ toelages
Sommige medewerkers moeten 1 x 24 uur beschikbaar zijn, maar ontvangen geen toelage daarvoor.
Risicotoelage
Werknemers die naar het binnenland moeten, ontvangen geen risicotoelage.
Niet uitbetalen van medewerkers
Gros van de medewerkers die per 1 juli 2020 in dienst zijn genomen, hebben geen beschikking en ook nog steeds niet ontvangen terwijl BIZA bevestigd heeft dat deze groep eind december hun salaris zou ontvangen. Het blijkt echter dat deze groep DEV’ers misschien januari of februari zal ontvangen. (45 personen)
Bevorderingen
Medewerkers zijn naar voorkeur bevorderd, enkele hebben het slechts mondeling gehoord.
Recht op een stuk grond
Medewerkers doen het verzoek voor een stuk grond.
Beschikkingen
Medewerkers (15) die in mei en juni 2020 in dienst zijn genomen hebben nog geen beschikking ontvangen. Deze groep ontvangt wel een salaris
Geen doorstroom
Medewerkers (chefs) blijven functioneren als waarnemend. Zij stromen na een jaar niet door in de officiële benoeming van hun functie.
Overuren van brandstofmedewerkers
De medewerkers van de brandstof afdeling zijn tot heden niet uitbetaald geworden voor een achterstand vanaf 2018. Dit terwijl de voormalige minister dhr. S. Akiemboto reeds had getekend voor goedkeuring.
Onterecht ontslag
Gadden G. werd ontslagen omdat hij geweigerd heeft om privé werk uit te voeren.
De bond doet een beroep op de minister om nog vóór 25 december de medewerkers die in juli 2020 in dienst zijn genomen, zonder beschikking en ook geen salaris ontvangen, alsnog hun salaris uit te betalen. Het merendeel van deze personen verrichten diensten in het binnenland.
Vooral in de dorpen Pikin Slee en Goejaba moeten zij de zonnepanelen 24 uur monitoren. Deze werknemers hebben gezinnen en enkele zwangere vrouwen die ze moeten onderhouden. Vandaar ons dringend beroep.
Deze medewerkers hebben getoond te willen werken en hart te hebben voor Suriname en hun leefgemeenschap in het bijzonder omdat ze ondanks dat ze geen loon ontvangen geen dag verzuimd hebben en ervoor zorg dragen dat de gemeenschappen over stroom beschikken, hetgeen zij alsook de bond gehandhaafd willen zien.

BEKIJK OOK
Strengere winkelcontroles in ressort Paramacca