fbpx

Open brief afzetting Gaama Albert Aboikoni

GFC NIEUWS- De kabiteni’s en basya’s der Saamaka in Nederland bijeen op zondag 18 oktober.
In een open brief maken zij het volgende bekend:
– Dat gaama Albert Aboikoni in 2018 door het staatshoofd van de Republiek Suriname beëdigd is tot grootopperhoofd der Saamaka;
– Dat deze beëdiging onherroepelijk is én voor het leven;
Doen hierbij een dringend beroep op de president en vicepresident van de Republiek Suriname om het verzoek van de groep Amina, om Gaama Albert Aboikoni uit zijn functie te zetten, af te wijzen en alle acties die daarmee verband houden een halt toe te roepen;
Tevens wordt de groep Amina en sympathisanten dringend verzocht om af te zien van hun acties tegen gaama Albert Aboikoni, in welke vorm dan ook, en wel o.a. om de volgende redenen:
– de gevolgen daarvan zullen rampzalig zijn voor het hele Saamaka gemeenschap en volgende generaties;
– Zulke acties brengen zoveel onrust in het gebied, dat daardoor de waardigheid van de Saamaka dignitarissen teniet zal worden gedaan;
– De onrust die rondom het instituut van de gaaman met zijn kabiteni’s en basya’s wordt gecreëerd, is een zeer kwalijke zaak. Want de gaama is het hoofd en drager van Marroncultuur, die tot een belangrijk erfgoed van Suriname behoort. Immers, de marroncultuur is erkend en aangesloten bij het Instituut Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Nederland. Dit geeft genoeg reden om zorgvuldiger met het gaamaschap in Suriname om te gaan.
En doen tot slot een oproep aan de Matjaw te Dangogo (de families: Adisi, Amina en Bobbie) om nu al eraan te werken dat de in het vervolg de opvolging van gaama’s zonder problemen plaatsvindt.
Het Traditioneel Gezag van de Saamaka in Nederland,
Hedi- kabiten Mutu Poeketi
Kabiten Kensley Vrede
Kabiten Morea King
Kabiten Sylvester Aboikoni

BEKIJK OOK
Crew Fly Allways betrokken bij aanrijding, piloot gewond