fbpx

Open brief aan Sociale Zaken, Arbeid, Economische Zaken en Landbouw

INGEZONDEN– Dat de armoede in Suriname toeneemt, behoeft geen betoog. Dat wordt zwart op wit bewezen met cijfers en statistieken van onder meer het Statistiekbureau.

Dat wordt bevestigd door mensen die voedselpakketten uitdelen en mensen die in ellelange rijen de zon trotseren om voedselpakketten te ontvangen, door leerkrachten die lege broodbakjes zien, door huisartsen die gezondheidsproblemen constateren die rechtstreeks gevolg zijn van honger en ellende en door mensen die hun huurhuis opgeven en intrekken bij familieleden of vrienden, met soms nare gevolgen.

Tegelijk merken wij dat de regering steeds meer maatregelen doorvoert die het volk armer maakt en is er geen zicht op enige verlichting.

Blijkbaar beschikken onze beleidsmakers niet over de creatieve potentie om zich het leven in te beelden van een moeder die zichzelf eten uit de mond moet sparen om haar kinderen minimaal gekleed en of gevoed naar school te laten gaan.

Blijkbaar kunnen ze het zich niet voorstellen wat het voor een dakloze is om permanent pijnlijke en zwaar gekwetste voeten te hebben vanwege niet passende en tot op de draad versleten schoeisel.

Blijkbaar is het hen vreemd dat bejaarden nauwelijks uitkomen met hun karige AOV en pensioen.

BEKIJK OOK
President Santokhi eregast bij inheems festival Wit Santi

Het is dan ook logisch dat ze zich niet voor de geest kunnen halen welke maatregelen er genomen kunnen worden om armoede te doen afnemen.

De vraag is dan ministers: wat kunnen onze ministers van Sociale Zaken, Arbeid, Jeugd & Werkgelegenheid, Economische Zaken, Ondernemerschap en Landbouw, Veeteelt en Visserij nog meer doen om het tij te keren voor deze burgers?

Is het mogelijk dat u tijdens de Raad van Ministers of de zovele vergaderingen met de president duidelijk maakt dat de armoedeproblematiek in dit land onmenselijke proporties aanneemt en dat er concrete acties ondernomen moeten worden, omdat het zo niet verder kan?

Is het mogelijk dat u uw portefeuille ter beschikking stelt en de eer aan uzelf houdt, omdat u vanuit uw verantwoordelijkheid geen draagbare oplossingen kunt aandragen?

Met de meeste hoogachting,

Enkele bezorgde burgers

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Meer ondersteuning om ‘kleine ondernemers’ door coronacrisis heen te helpen