fbpx

Open brief aan het Nationaal Covid-19 Crisis Managementteam

GFC NIEUWS- Enkele weken geleden heb ik me bezighouden met een preventieprogramma tegen Covid-19 om het bewustzijn in ons geliefd land aan te wakkeren.
Helaas is Suriname heden ook het slachtoffer van een onaangename uitbraak van het nieuwe corona-virus. De uitbraak resulteerde in een lockdown.
Er is een onderscheid gemaakt in bedrijven: essentiële en niet-essentiële bedrijven. Helaas is mijn onderneming geen essentieel bedrijf voor de autoriteiten.
Als gevolg van de overheidsmaatregelen is op dit moment ook mijn bedrijf dat truck onderdelen levert voor essentiële bedrijven, gesloten. De vaste lasten blijven helaas wel overeind staan, maar de inkomsten zijn weggevallen.
Middels dit ingezonden stuk, hoop ik dat het COVID-team inziet dat zowel de essentiële als de niet essentiële bedrijven verweven zijn aan elkaar. De niet-essentiële bedrijven leveren ook diensten aan de door u aangegeven essentiële bedrijven, zodat deze optimaal kunnen draaien. Worden onze ondernemingen dan terecht gerekend tot niet-essentiële bedrijven?
Daarom doe ik via dit medium een beroep op en voorstel aan u:
– Indien de winkels die essentiële goederen verkopen hun deuren openhouden van 07.00 u. tot 14.00 u., wil ik u vragen toestemming te verlenen aan de overige bedrijven op andere tijdstippen hun bedrijven te openen. Een voorstel is om de deuren van 13.00 u. tot 17.00 u open te houden. Dit zal natuurlijk moeten gebeuren met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Het is natuurlijk ideaal om onze bedrijven zoveel als mogelijk open te houden, maar een compromis zou kunnen zijn om de bedrijven(essentiële en niet- essentiële)om de ene dag te openen.
– Een ander advies dat ik aan de autoriteiten zou willen geven, is om de grenzen van ons land te bewaken door middel van day and night-drones of thermal-imaging drones, waarmee grotere oppervlaktes beter gemonitord kunnen worden. Voordeel hiervan is dat de kans op illegalen die het land willen binnenkomen, wordt verkleind.
In dit geheel moeten we niet vergeten welke bijdrage de particuliere sector levert aan de economische ontwikkeling van Suriname. Daarom vraag ik aan u om mijn verzoek en voorstellen in overweging te nemen.
Hoogachtend,
Nasser Dahoe,
Directeur Dana Heavy Equipment Parts N.V.

BEKIJK OOK
Visionair leiderschap aanwezig om spin-offs te creëren uit de EOG-sector