fbpx

Open brief aan de vrouwen in DNA

INGEZONDENIn deze open brief wil UMA Suriname u beleefd verzoeken om veel meer aandacht in DNA te besteden aan de positie van de vrouw tijdens deze coronapandemie.

Vanuit DNA en de regering hebben wij weinig acties gezien die bedoeld zijn om vrouwen tijdens deze moeilijke periode erdoorheen te helpen.

U zult het met ons eens zijn dat de coronapandemie niet dezelfde gevolgen heeft voor vrouwen en mannen. Vanuit medisch oogpunt worden mannen meer getroffen door het virus, maar de sociale en economische impact treft vooral vrouwen. Als verzorgenden, als moeders, als werknemers en als ondernemers staan vrouwen in het hart van de crisis.

Vrouwen behoren ook tot de meest kwetsbare groepen: er zijn meer arme vrouwen en vrouwen staan extra bloot aan partnergeweld.

Bijna 70% van de werkenden in de gezondheidssector zijn vrouwen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor het virus.
Ook thuis dragen vrouwen de grootste lasten: om kinderen te onderwijzen en op te vangen indien de scholen en instellingen voor kinderopvang gesloten zijn.

Vrouwen lopen bovendien een hoger risico op geweld, op verlies van inkomen en op jobverlies en een verhoogd risico op uitbuiting en misbruik in tijden van crisis en quarantaine.

BEKIJK OOK
Grote schande dat radeloze vader van doodziek kindje in AZ op zijn knieën moet smeken voor behandeling

Het beleid moet een antwoord geven op deze kwesties en rekening houden met de bekommernissen van vrouwen.

Wij zien noodmaatregelen tegemoet om ouders bij te staan in hun werk en zorgverantwoordelijkheden en maatregelen om vrouwen die slachtoffers zijn van geweld bij te staan.

Bestaande inkomensondersteunende maatregelen moeten versterkt en uitbreid worden, zo ook de steun voor kleine bedrijven en zelfstandig werkenden.

Het is van fundamenteel belang dat in elke beleidsrespons een genderperspectief geïntegreerd wordt en dat rekening gehouden wordt met de unieke behoeften, verantwoordelijkheden en perspectieven van vrouwen.

Wij richten ons tot u als vrouwelijke volksvertegenwoordigers, omdat u in een unieke positie bent om een wezenlijke bijdrage te leveren door acties te ondernemen die zullen voorkomen dat de bestaande genderkloof alleen maar groter wordt.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Het verkrachten en mishandelen van Surinaamse vrouwen lijkt het nieuwe normaal