fbpx

Open brief aan de procureur-generaal

GFC NIEUWS- Onlangs zijn er diverse afbeeldingen in de media en op sociale media aangetroffen, welke als zijnde Godslastering zijn ervaren.
Op deze afbeeldingen is te zien dat het gezicht van de vicepresident, de heer R. Brunswijk, op de afbeelding van een Hindoeïstische Goddelijke manifestatie is geplaatst.
De Stichting Jágran Mandal Suriname (SJMS) betreurt deze daad, keurt deze handeling met klem af en uit derhalve haar ongenoegen.
De publicatie van onderhavige afbeelding door één of meer individuen is, naar de zeer bescheiden mening van SJMS, verwerpelijk en ontoelaatbaar.
Door voornoemde afbeelding te publiceren, heeft de verspreider kennelijk zijn/haar doel gemist en voldoet niet aan de criteria welke er worden gesteld aan de vrije meningsuiting.
Onderhavige afbeelding is verre van een meningsuiting. Voornoemde afbeelding doet meer kwaad dan goed met het respect voor de religie/Godsdienst.
Ongeachte de intentie van de persoon/personen, welke deze afbeelding heeft/hebben verspreid, bestaan er geen duidelijke redenen om dit ongestraft voorbij te laten gaan.
De persoon/personen had/hadden rekening moeten houden met art 196 lid 1 en 2 Sr S.B. 2015 no 44 en met art 9 GW welke respectievelijk stellen:
– Art 196 lid 1 en 2 Sr S.B. 2015 no 44
Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en geldboete van de derde categorie, hetzij met één van beide straffen, wordt gestraft:
1°. degene die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding of gegevens uit geautomatiseerde werken, door smalende godslastering op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;
2°. degene die een bedienaar van de godsdienst in de geoorloofde waarneming
van zijn bediening bespot;
– Art 9 GW
Een ieder heeft recht op fysieke, psychische en morele integriteit
De verspreider(s) van onderhavige de afbeelding heeft/hebben blijkbaar gespot met het Hindoeïsme.
Hiermede doet Stichting Jágran Mandal Suriname tegelijkertijd aangifte tegen hen die zich schuldig hebben gemaakt aan Godslastering, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van het laatstgenoemd artikel 196, welke ondubbelzinnig is verankerd in het Surinaams Wetboek van Strafrecht S.B. 2015 no 44.
Het toestaan van dergelijke vormen van Godslastering, dan wel het niet sanctioneren van de publicatie van onderhavige afbeelding, zal tot gevolg hebben dat het plegen van Godslastering zal worden bevorderd.
Gaarne verzoek ik u, zeer edelachtbare procureur-generaal om;
– Primair:
opsporing en vervolging in te stellen, opdat de verspreiders van onderhavige afbeelding, conform wet- en regelgeving op gepaste en/of passende wijze worden gesanctioneerd;
– Subsidiair:
onmiddellijke verwijdering van de afbeelding van alle media te eisen van de verspreiders;
– Meer subsidiair:
van verspreiders van onderhavige afbeelding te eisen dat zij aan elke hindoe organisatie schriftelijke excuses toekomen en deze op alle media en dagbladen publiceren.
Wij zeggen u bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Hoogachtend,
Het coördinatieteam van SJSM

BEKIJK OOK
PAHO brengt gezondheidsautoriteiten regio bijeen voor 30e Pan-Amerikaanse Sanitaire Conferentie