fbpx
Open brief aan de gewezen voorzitter afdeling Paramaribo en de initiatiefnemers van Seti NPS

Beste heren,

In feite had ik geen behoefte in te gaan op al hetgeen u allen steeds naar voren brengt via de media. Dit ondanks het feit, dat ik als NPS’er net zoals u weet dat dit alles zonder meer pertinente leugens zijn. Gezien het feit u steeds verder gaat met het verspreiden van onwaarheden in uw eigen belang, voel ik mij genoodzaakt enkele zaken uit de doeken te doen.

Allereerst wil ik aangeven dat de Nationale Partij Suriname, een politieke organisatie is, die slechts een doel voor ogen heeft nl. Een gezond Suriname en daarmee gepaard gaande welvaart en welzijn voor alle Surinamers, ongeacht leeftijd, kleur, geur, afkomst of/of religie.

Ik haal dit aan om u slechts eraan te herinneren dat bij de vorige bestuursverkiezingen van de afdeling Paramaribo in samenspraak en goed overleg met u, concrete afspraken waren gemaakt met betrekking tot de invulling van het te kiezen bestuur.

Uw dubbele agenda werd pas op de dag van de desbetreffende verkiezingen op tafel gelegd, waarbij u de gelederen binnen de partij zover kreeg, luidkeels op een niet gepaste manier te kennen te geven dat een “Chinees” nooit en te nimmer een vooraanstaande positie binnen de partij mocht hebben. Ook wil ik u eraan herinneren dat u allen er degelijk wel veel moeite mee had dat de heer Rusland G. werd gekozen als voorzitter van de NPS, omdat naar uw mening laatstgenoemde niet “zwart” genoeg zou zijn.

Verder wens ik ten overvloede de volgende punten onder uw aandacht te brengen:

• Dat enkelen van u voorzitters zijn van onderafdelingen en uw taken niet naar behoren hebben uitgevoerd. Het resultaat is te merken aan het sterk ingekrompen ledenbestand van uw onderafdeling.

• Dat u ondanks herhaaldelijk en tot vervelens toe aandringen van uw leden, voor het houden van ledenvergaderingen, de afgelopen drie jaren geen gehoor aan heeft gegeven.

• Dat enkelen van u op regelmatige basis worden gespot rond en op het terrein aan de Eerste Rijweg tijdens spreekuren van het aldaar gevestigd kantoor.

• Dat enkelen van u, de leden van de onder u vallende afdelingen op allerlei slinkse manieren hebben proberen te overhalen de overstap te doen naar een andere welbekende politieke organisatie.

• Dat enkelen van u vertrouwde werkarmen zijn van de vorige tevens de huidige regering, waarbij u te werk bent gesteld op het kabinet van de president en ook nog een vaste maandelijkse bezoldiging geniet.

• Dat u ervan overtuigd bent dat het huidig hoofdbestuur van de NPS zich de afgelopen periode daadwerkelijk heeft ingezet en nog steeds inzet voor verandering, vernieuwing en verjonging, maar dat u willens en wetens het hoofdbestuur en de overige structuren tegenwerkt haar doelen te realiseren. Dit omdat u in overduidelijke taal heeft laten weten dat uw enig doel is het wegwerken van de huidige voorzitter en het vervolgens accommoderen van uzelf en uw vrienden.

• Dat oprecht gesproken kan worden van democratie binnen de NPS, zoals ook vastgelegd in de statuten, het huishoudelijk reglement en het verkiezingsreglement, maar dat u er bewust voor kiest de gemiddelde NPS’er met drogredenen, zand in de ogen te strooien.

• Dat enkelen van u de wereld rondzwerven om te laten horen wanneer, waar, hoeveel en welke opleidingen u allemaal heeft genoten. Jammer genoeg heeft u met uw “kennis”, tot op heden de NPS geen enkel dienst kunnen bewijzen.

• Dat enkelen van u jarenlang buiten Suriname hebben gewoond en niet bekend zijn met Suriname, de Surinamers, de Surinaamse cultuur en de Surinaamse noden. Zou u mij kunnen vertellen hoe u, nu u in Suriname bent, eventuele problemen zou willen aanpakken als u niet eens weet wat het verschil is tussen bijvoorbeeld een kankantrie- en amandelboom?

• Dat afdeling Paramaribo het binnen drie jaren heeft gepresteerd, het aantal van 44 actieve onderafdelingen terug te brengen naar 26.

• Dat afdeling Paramaribo twee maanden voor de te houden Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015, nog geen voorbereidingen had getroffen. Reden genoeg voor het hoofdbestuur om een deel van de taken voor haar eigen rekening te nemen. Ondanks het herhaaldelijk verzoek vanuit het hoofdbestuur richting afdeling Paramaribo, de voorbereidingen in samenspraak en goed overleg gezamenlijk te plegen, heeft de afdeling dit steeds weer geweigerd.

• Dat u allen samen met afdeling Paramaribo, steeds weer hebben geprobeerd de structurenvergaderingen te boycotten, door opgeroepen leden via andere kanalen verkeerde tijdstippen van de te houden vergaderingen op te geven.

• Dat u allen samen met afdeling Paramaribo, de instructies van het hoofdbestuur naar de te houden Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015 toe, ter zijde hebben gelegd en een eigen verkiezingscampagne waren gestart, hetgeen voor een hele hoop verwarring en frustraties heeft gezorgd bij de samenleving.

Ik zou het rijtje nog verder kunnen aanvullen, maar denk dat ik het hierbij zal laten. Het is duidelijk genoeg dat u bezig bent te handelen in uw eigen belang in plaats van dat van de partij en in het bijzonder van de samenleving. Indien u zich werkelijk NPS’er voelt en daadwerkelijk wilt meewerken aan de opbouw van de partij en van Suriname, vraag ik u hierbij beleefd u te houden aan onze plan van aanpak en vooral ook aan de geldende regelgeving binnen de partij, ten einde de gestelde doelen te realiseren.

Indien u toch een andere mening bent toegedaan, verzoek ik u beleefd, uw heil te gaan zoeken in een kudde waarvan u denkt dat u er het best bij thuis hoort.

Een trouwe NPS’er

Meer nieuws

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…