fbpx
Open brief aan de Bankiersvereniging

GFC NIEUWS- Het Platform Progressieve Burgers, is een platform dat in het leven is geroepen naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen in de Republiek Suriname.

Dit initiatief van de oprichters is mede ingegeven doordat zij volkomen overrompeld zijn geworden, door de eenzijdige aankondiging van enkele commerciële banken, dat zij voornemens zijn hun deuren voor het publiek te sluiten op woensdag 25 maart.

Als reden wordt aangegeven dat dit besluit het gevolg is van de op zaterdag 21 maart aangenomen wet “Controle valutaverkeer en transactiekantoren”, en dat zij het oneens zijn met de Wet.

De banken worden verder gesteund door de bij hun opererende vakbonden, terwijl er geen sprake is van een arbeidsgeschil nog minder een conflict tussen partijen.

Dit ingenomen standpunt en besluit, is onacceptabel voor ons als burgers, klanten en cliënten van deze banken, omdat deze eenzijdig is genomen en afgekondigd, zonder ons daarin te kennen.

Wij zijn ons bewust van onze rechten en doen derhalve het dringend beroep op u, de door de banken voorgenomen maatregel, terstond terug te draaien.

Het is onacceptabel dat het volk, welke nu gebukt gaat onder de thans heersende besmettingsgevaar van het COVID-19 virus, en voor haar gezondheid moet instaan, op de koop toe slachtoffer is, van een powerplay die gevoerd wordt door de directies van de commerciële banken in samenwerking met enkele vakbonden, en de dienstverlening abrupt en eenzijdig, naar de burgers en cliënten toe, stopzet.

Wij als burgers hebben onze maandelijkse verplichtingen waar we aan dienen te voldoen en worden hierdoor in een ongewenste positie gemanoeuvreerd, vanwege enge en onduidelijke belangen.

Wij zijn ons ervan bewust dat het ethisch onverantwoord is, van deze bankdirecteuren, om misbruik te maken van de huidige situatie, door zich te verzetten tegen een wetsproduct, dat goedgekeurd is door de Wetgevende Macht, De Nationale Assemblee als Hoge College van Staat.

Wij spreken de hoop uit dat de Surinaamse burgers en cliënten, mogen rekenen op uw steun en dat van uw organisatie en verzoeken dat toegang wordt geboden tot de dienstverlening van de banken.

Wij zijn voorstander van de weg van communicatie en overleg, tussen de banken en de Regering, totdat een oplossing is gevonden en er meer duidelijkheid is.

Wij doen derhalve een dringend beroep op u en uw instantie, het daarheen te willen leiden dat dit voorgenomen besluit, niet verder ten uitvoer wordt gebracht en dat de bankdirecteuren, met de Bankwet in de hand, worden aangezegd, zo niet opgedragen, af te zien van deze burger onvriendelijke handeling.

En gaat over tot de orde van de dag.

Het Platform Progressieve Burgers

Meer nieuws

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…

BEP brengt bezoek aan Kwinti en Pamaka Gaaman

GFC NIEUWS- Een delegatie van de politieke partij BEP onder leiding van voorzitter Ronny Asabina heeft op Onafhankelijkheidsdag een kennismakingsbezoek gebracht aan de pas beëdigde…

Succesvolle launch NPS Global Village

GFC NIEUWS- Op initiatief van afdeling Nederland van de Nationale Partij Suriname (NPS) is recent tijdens een virtuele kick-off meeting de NPS Global Village gestart.

Vergunning City Change opgeschort

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname heeft conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan City Change, gevestigd aan…

China wil versterking band met Suriname

GFC NIEUWS- De ambassadeur van China, Liu Quan, heeft tijdens een bezoek aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, het belang van het…