fbpx

Op non-actief gestelde directeur Kromohardjo schuwt geen onderzoek

GFC NIEUWS- De op non-actief gestelde directeur Rick Kromohardjo zegt geen onderzoek te schuwen.
Kromodihardjo werd de afgelopen week op non-actief gesteld door minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid.
Kromodihardjo was in 2010 een van de kandidaten om minister Martinus Sastroredjo op te volgen. In 2015 maakte hij kortstondig zijn entree in De Nationale Assemblée (DNA). Hij werd rond dezelfde tijd benoemd tot directeur van het Staatsziekenfonds (SZF).
In een reactie zegt de gewezen directeur verwacht te hebben dat hij vanwege gewijzigde beleidsinzichten opzij gezet zou worden. Daar is volgens hem niets mis mee.
Over onduidelijkheden betreffende de maandelijkse uitgaven bij het SZF zegt Kromodihardjo dat alle financiële uitgaven nagetrokken kunnen worden bij het SZF.
Met betrekking tot de expansieprojecten zegt hij dat het SZF als werkarm van de regering, c.q. het ministerie van Volksgezondheid, de projecten heeft uitgevoerd. De voormalige minister van Volksgezondheid was de geestesvader van alle projecten en heeft die zich altijd persoonlijk ingespannen om het SZF een beter aangezicht te geven in vooral het rijstdistrict. In dat kader zegt Kromodihardjo geen enkel onderzoek te schuwen.
Kromodihardjo hekelt het dat er met name via social media een lastercampagne is gestart tegen hem om mogelijk zijn gezin te ontwrichten. “Ik word de laatste tijd eveneens behoorlijk in privé opzicht zeer ernstig en crimineel anoniem beklad op social media met de kennelijke bedoeling mijn gezin te ontwrichten, kapot te maken en leed en schade te berokkenen. Namens mijn gezin roep ik op om onmiddellijk deze zware doch heilloze e-crime te staken. Het leidt nergens naartoe. In deze tijden zijn wij als gezin juist een grotere eenheid als nooit tevoren. Wij zullen deze laffe aanvallen weerstaan en als gezin zullen wij veel sterker uitkomen. Aan de politie zullen wij als gezin vragen hiernaar onderzoek te doen.”

BEKIJK OOK
Slachthuizen vrezen banenverlies door langdurige acties keurmeesters LVV