fbpx

Op korte termijn wederom mango-export vanuit Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- Suriname staat op het punt om weer te starten met de export van mango’s.

De export van deze vrucht die vanaf 2015 alleen vanuit Nickerie gebeurde, is in augustus 2019 stopgezet vanwege strengere regelgeving in Europa met betrekking tot de Carambola fruitvlieg.

Er werden enkele keren fruitvliegen geconstateerd in de Surinaamse mango’s, waardoor ons land niet meer aan de criteria voor export naar de Europese Unie voldeed.

Het werd voor de deskundigen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) al gauw duidelijk dat er maatregelen getroffen moesten worden om de export weer op gang te krijgen.

Er werd een onderzoek ingezet onder leiding van fruitvlieg deskundige, Alies van Sauers. Uit het onderzoek bleek dat de fruitvliegen die in de vruchten van Nickerie voorkwamen, afkomstig waren uit onder andere district Coronie.

Het is volgens van Sauers daarom belangrijk dat er een stuk bewustwording op gang komt vooral in Nickerie. Het streven is dat er alleen citrus, ananas en kokosnoten vanuit andere delen van ons land naar Nickerie verhandeld mag worden.

BEKIJK OOK
Registratieplicht voor doorbetaald ouderschapsverlof aangevangen

Indien dit wordt nageleefd kan de export van mango’s, die ergens rond de twintig duizend kilo per jaar beloopt, veilig gesteld worden. Daarom wordt door de overheid een wetgeving voorbereid en zal het groter publiek middels voorlichting erop geattendeerd worden dat het verboden is om andere fruitsoorten dan voornoemd Nickerie binnen te brengen.

Het ligt in de bedoeling dat medewerkers van LVV te Burnside zullen worden gestationeerd om controle uit te oefenen op de naleving hiervan.

Het ministerie is thans bezig de producenten die mango’s ter export bieden te registreren. Hierdoor zijn opgekochte mango’s van een code voorzien, waardoor bij constatering van een afwijking de producent getraceerd kan worden.

LVV doet een beroep op de consumenten die in Nickerie fruit met fruitvlieg (wormen) onder ogen krijgen, daarvan een melding te doen.

Met behulp van de samenleving kan het ministerie de vruchten uit het export district veiligstellen en ook de lokale en internationale consumenten verzekeren van een gezond product.