fbpx

Op eerste herdenkingsdag Nationale Verbroedering en Eenheid: verworvenheden Lachmon en Pengel gezamenlijk erkennen

GFC NIEUWS- Tijdens de eerste herdenkingsdag Nationale Verbroedering en Eenheid vandaag, zijn er kransen gelegd bij het standbeelden Jaggernath Lachmon en Johan Adolf Pengel op het Onafhankelijkheidsplein.
De aanwezige sprekers, waaronder president tevens voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, hebben tijdens hun toespraken vooral de nadruk gelegd dat zonder verbroedering, eenheid en harmonie ontwikkeling bijna onmogelijk is.
NPS-voorzitter Gregory Rusland benadrukte dat “Suriname zich gelukkig mag prijzen dat zij van de uitspattingen, rond etnische tegenstellingen zoals we die hebben gezien in onze regio, bespaard zijn gebleven.”
Volgens Rusland is deze verworvenheid het resultaat van de eenheid die wij als Samenleving hebben gerealiseerd en waar inhoud aan gegeven is door onder andere de leiders Jagernath Lachmon van de VHP en Johan Adolf Pengel van de NPS.
Rusland: “ In mijn presentatie op 20 september 2019 ben ik uitvoerig ingegaan op de verworvenheden van deze twee grote leiders van Suriname. Daarbij is ruime aandacht besteed aan de relatie tussen Pengel en Lachmon, die een goede basis was voor het samengaan tussen toen de twee grootste etnische groeperingen in ons land. Verwijzend naar die presentatie gaf ik aan dat:
In zijn boek “De toekomst van ons verleden” dr. Jules Sedney het volgende schreef: “De verbroederingspolitiek is de romantische benaming van het verstandshuwelijk tussen de NPS en de VHP, en van de politieke symbiose tussen de politieke leiders Johan Adolf Pengel en Jagernath Lachmon. Hun volgelingen hebben er ruimschoots van geprofiteerd, het land is er niet slechter van geworden, maar de twee leiders hebben er toch nog het meeste baat bij gehad. Dat is zijn conclusie.
De term ‘verbroederingspolitiek’ is een creatie van Lachmon, terwijl Pengel liever sprak van ‘integratie’, ‘assimilatie’ of ‘brede basis politiek’. Dus reeds vroeg was Pengel bezig met de wijze van ontwikkeling op basis van de multi-etniciteit van onze samenleving. De indruk dat dus Lachmon de grondlegger is van de gedachte voor samengaan van de diverse bevolkingsgroepen in ons land, zoals de afgelopen dagen naar voren kwam, is dus niet correct. Het is een inspanning van beide leiders geweest.
De twee leiders hadden elkaar nodig en ze hadden elkaar iets te bieden. Lachmon had voor het verwerven van regeermacht een creoolse partner nodig die hem moest helpen het onbillijke kiesstelsel uit 1948 gewijzigd te krijgen en om via de regeermacht de maatschappelijke achterstand van zijn bevolkingsgroep, in te lopen. Pengel had Lachmon nodig voor de versteviging van zijn positie binnen de NPS en de Staat, waardoor hij zijn doelen voor Suriname kon realiseren.
De redelijke rust en harmonie, die er bestaat in ons land is dus o.a. een verworvenheid geweest van deze twee politieke leiders. Wij kunnen stellen dat ondanks de enorme sociaal-maatschappelijke druk die er kan bestaan binnen elke samenleving, de bevolkingsgroepen in Suriname het zover hebben kunnen brengen dat wij vandaag de dag harmonisch met elkaar kunnen samenleven.
Wij zijn het als huidige politieke leiders en volk verplicht aan onze samenleving om de verworvenheden van beide leiders vandaag de dag te erkennen en ervoor te zorgen dat alles wat wij doen erin zal moeten resulteren dat wij alleen maar vooruit kunnen gaan in eenheid en harmonie, die wij als samenleving zo dringend nodig hebben.
President, we hadden daarom gehoopt dat het besluit om vandaag de dag van Nationale Verbroedering en Eenheid te noemen, toch breder besproken zou zijn en dat een bredere basis was gelegd. President, wij hopen dat de vele reacties die we hebben gekregen vanuit de samenleving er in zullen resulteren dat deze zaak verder bekeken wordt tegen de achtergrond van het betrekken van meerdere groeperingen in deze samenleving bij zo een belangrijk besluit.
President, wij waarderen de grote bijdrage welke door de heer Mr. J. Lachmon is geleverd en vandaag herdenken wij de 104e geboortedag van hem.
President, ik wil u, uw partij en de totale samenleving vandaag feliciteren met de herdenking van de jaardag van de heer Jaggernath Lachmon en de samenleven oproepen om onder alle omstandigheden ervoor te zorgen dat wij onze bijdrage leveren aan de basis van wat de twee grote politieke leiders voor Suriname hebben bereikt om deze samenleving verder te verheffen naar een samenleving die gebaseerd is op multi-etniciteit, maar een voorbeeld mag zijn voor de rest van de wereld hoe verschillende groeperingen binnen deze wereldgemeenschap vredig met elkaar kunnen samenleven,” aldus Rusland.

BEKIJK OOK
19.890 COVID-19-vaccins uit Nederland aangekomen in Suriname