Oorzaak epilepsie onbekend bij zes van de tien personen

Epilepsie is een chronische aandoening van de hersenen die wordt gekenmerkt door terugkerende aanvallen.

Het treft mensen van alle leeftijden en heeft vaak geen herkenbare oorzaak. Het kan zijn vanwege hersenschade veroorzaakt door een moeilijke geboorte, een zware slag op het hoofd, een beroerte of een infectie van de hersenen, zoals meningitis. Heel soms is de oorzaak een hersentumor. Bij ongeveer zes van de tien mensen is de oorzaak van hun epilepsie onduidelijk voor de artsen.

Ruim 65 miljoen mensen over de hele wereld heeft epilepsie. Bijna 80% leeft in landen met lage en middelhoge inkomens. In Suriname hebben naar schatting 5.000 personen epilepsie.

Internationale Epilepsiedag

Internationale Epilepsiedag wordt elk jaar op de tweede maandag in februari herdacht. Deze dag valt dit jaar op 11 februari en is bedoeld om extra aandacht te geven aan de aandoening en de mensen die er aan lijden. Mensen komen samen om de problemen van mensen met epilepsie, hun families en verzorgers te bespreken en bijzondere aandacht ervoor te vragen.

Internationale Epilepsiedag wordt in meer dan 120 landen in de wereld herdacht en is een gezamenlijk initiatief van het International Bureau for Epilepsy (IBE) en de International League Against Epilepsy (ILAE).

Epilepsie: meerdere aanvallen

Epilepsie wordt momenteel gedefinieerd als de neiging om recidiverende aanvallen te hebben. Het is ongebruikelijk om na slechts één aanval te worden gediagnosticeerd met epilepsie. Ongeveer vijf op de 100 mensen zullen op enig moment in hun leven een epileptische aanval krijgen. Van deze vijf mensen zullen er ongeveer vier doorgaan met het ontwikkelen van epilepsie. De diagnose epilepsie moet worden gesteld door een arts die gespecialiseerd is in de aandoening.

Behandeling van epilepsie

Epilepsie wordt meestal behandeld met geneesmiddelen tegen epilepsie, ook bekend als anti-epileptica. Epilepsie-geneesmiddelen werken op de hersenen, proberen epileptische aanvallen te verminderen of epileptische aanvallen te voorkomen. Veel mensen met epilepsie merken dat ze minder of geen aanvallen hebben wanneer ze de juiste medicijn gebruiken.

Overige berichten