fbpx
Ook Zij Campagne geslaagd: 33% kandidaten is vrouw

Er zijn 16 vrouwelijke lijsttrekkers, terwijl dat aantal in 2010 9 bedroeg. Verkiezingsdata van 2010 geven aan dat ongeveer 90 vrouwen kandidaat waren gesteld voor de volksvertegenwoordigende organen tegenover ongeveer 200 mannen, dat is dus 31% van het aantal gekandideerden.

Van de gekandideerde vrouwen werd helaas slechts 5% gekozen en van de gekozen DNA-leden was slechts 10% een vrouw.

Voorlopige cijfers geven aan dat voor de verkiezingen van 2015, 128 vrouwen kandidaat gesteld zijn tegenover 259 mannen, dus 33% vrouwelijke gekandideerden.

Dat alles zei de minister van Binnenlandse Zaken, Edmund Leilis, vandaag bij de formele afsluiting van het project “Meer vrouwen in besluitvorming 2015”.

Op 9 april 2014 gaf de voorzitter van de Nationale Assemblee het startsein voor het DNA-UNDP project “Meer vrouwen in besluitvorming 2015” als onderdeel van haar institutionele versterkingsprogramma onder de noemer van “bevordering van politieke participatie van vrouwen”.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, als verantwoordelijke voor de organisatie van de verkiezingen en de coördinatie van het nationaal genderbeleid, heeft met zeer veel genoegen een bijdrage geleverd aan de ondernomen acties die tot doel hebben meer vrouwen in besluitvormende functies te positioneren, zei de minister.

Het is volgens hem op zijn plaats om in dit verband de naam van Karin Refos te noemen, de motor achter de nationale bewustwordings- en promotiecampagne ter stimulering van vrouwen in besluitvorming, de zogeheten “Ook Zij Campagne”. Deze campagne die in mei 2014 van start ging is volgens de minister succesvol uitgevoerd door STAS International.

DNA – voorzitter Jennifer Geerlings- Simons is blij dat men stappen onderneemt om meer vrouwen te krijgen in besluitvormingsprocessen. Hoeveel vrouwen daadwerkelijk gekozen zullen worden, is nog niet bekend, “maar het lijkt er nu al op dat het veel meer zullen zijn”.

Zowel het project “Meer vrouwen in Besluitvorming 2015” als de “Ook Zij Campagne” schijnen volgens minister Leilis nu al vruchten afgeworpen te hebben. Er is een grote mate van bewustwording over het belang van gelijke participatie van mannen en vrouwen in zeggenschap en besluitvorming op gang gebracht, en ik ben er bijna zeker van dat dit heeft geresulteerd in de toename van het aantal vrouwelijke DNA kandidaten voor de verkiezingen van mei 2015.
Opdracht kiezers

De kiesgerechtigden krijgen volgens Leilis een speciale opdracht om de 10% direct gekozen vrouwelijke DNA kandidaten van 2010 te brengen naar tenminste 30%.
Daarmee kunnen wij de gestelde doelen van de projecten van STAS International, de Nationale Assemblée én het ministerie van Binnenlandse Zaken – conform haar nationale en internationale verplichtingen – nog dit jaar en middels de komende verkiezingen verwezenlijken.

De media en de politieke partijen hebben in de periode tot aan de verkiezingen de bijzondere taak om de vrouwelijke DNA-, DR- en RR-kandidaten te promoten, de kandidaten niet alleen zichtbaar te maken, maar effectief bij te dragen aan hun verkiezing door het electoraat.

Laat de focus worden gelegd op het belang van gelijke participatie van mannen en vrouwen in zeggenschap en besluitvorming, en stimuleer daarmee dat de kiezers hun stem uitbrengen op een vrouw. Ik doe hierbij een nadrukkelijk beroep op de kiezers, media, politieke partijen en vrouwenorganisaties om het minimale streven van 30% vrouwen in DNA, de districtsraden en ressortraden te helpen realiseren, riep Leilis op.

Met de formele afsluiting van de twee projecten is geenszins een eind gekomen aan de acties in het kader van de bevordering van participatie van vrouwen in zeggenschap en besluitvorming. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal vanwege haar verantwoordelijkheid voor het genderbeleid, verdere acties blijven ondernemen in dit verband.

Het is van belang dat voor de monitoring van de participatiebevordering van vrouwen in zeggenschap en besluitvorming, data op een systematische manier verzameld worden. Een aanzet hiertoe is reeds gegeven door STAS International. De data zullen bijgehouden en geanalyseerd worden door het Nationaal Bureau Genderbeleid dat onder mijn ministerie ressorteert en via de sociale media en de website toegankelijk worden gemaakt voor het groter publiek.

Verder zal in de naaste toekomst de medewerking vragen van politieke organisaties, het bedrijfsleven en andere actoren om bij de invulling van openbare ambten en functies op alle niveaus – nationaal en internationaal – vrouwen op gelijke voet met mannen voor te dragen.

Meer nieuws

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…