fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

“Ook wij gaan weer naar school!”

GFC NIEUWS- Samen met alle scholen is ook de stimulatiegroep voor dove- en slechthorende kinderen van start gegaan met het nieuwe schooljaar.
Als wij terugkijken op het afgelopen schooljaar mogen wij ondanks Corona niet ontevreden zijn zegt Renate Wartes-Venloo, directeur van de Kennedyschool.
“De leerkrachten hebben samen met de ouders het afstandsonderwijs goed vormgegeven. Wij waren echt onder de indruk van de vorderingen die de kinderen gemaakt hebben. Ouders deelden leuke filmpjes over de vorderingen van hun kind. De specifieke aandacht die ouders en kind voor elkaar hadden, deed de kinderen bloeien. Het enthousiasme is duidelijk te merken op de groep.”
In dit nieuw schooljaar moet de implementatie van het project afgerond worden, dat door Corona is verlaat. “Voor 80% hebben wij de doelen reeds bereikt en wij zijn tevreden over het resultaat”, zegt Yvonne Karels-Helslijnen programma-manager van Saga Interproject. Het nieuw curriculum staat er en wij kunnen duidelijk de effecten terug zien in de groei van de kinderen.
Sinds 1946 verzorgt Kennedystichting onderwijs voor dove-en slechthorende kinderen en wat ons opvalt is: Gebrekkige signalering slechthorendheid, waardoor er een late instroom is van leerlingen (5-9 jaar). Hierdoor wordt laat gestart met de stimulatie van deze doelgroep, met gevolgen voor de schoolloopbaan. Sommige kinderen bereiken de school niet en blijven verstoken van onderwijs.
“Wij willen dat de kinderen zo vroeg mogelijk op school beginnen en daarvoor hebben wij de hulp van de samenleving nodig. Voor de vroege stimulatie heeft de Kennedy samen met haar partners Saga Interproject Suriname en Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) een stimulatiegroep opgezet voor de leeftijd 3-5 jaar. Zo wordt de jonge doelgroep klaargestoomd voor de kleuterschool.” Dit project is gefinancierd door de Uitvoeringsorganisatie van de Twinningfaciliteit Suriname – Nederland (UTSN).
Kennedyschool heeft voldoende ruimte en beschikt ook over een groot internaat voor leerlingen uit de districten en het binnenland. Wees alert en stimuleer ouders deze jonge kinderen aan te melden, deze gezinnen hebben jullie ondersteuning nodig. Aanmelden bij de Kennedyschool aan de J. A. Pengelstraat 158 te Paramaribo, telefoon 472887 of 8735390

OOK INTERESSANT
Deskundigen buigen zich over cyanidekwestie in DNA