Ook VHP steunt protestmanifestatie activist Biervliet

GFC NIEUWS- In een brief aan de activist, Stephano Biervliet, zegt de leiding van de VHP dat de partij de protestmanifestatie van maandag zal ondersteunen.
“De VHP is een democratische partij, waarbij de waarde van maatschappelijk initiatief om tegen zaken, die het leven moeilijker en onveiliger maken, actie te ondernemen, te allen tijde ondersteunt,” wordt aangehaald.
“Met het oog op de aanstaande algemene en regionale verkiezingen is de VHP druk doende het electoraat te mobiliseren om verandering ten goede te ondersteunen en mogelijk te maken. Want zo kan het niet door ! Het volk van Suriname heeft kenbaar gemaakt in al deze ontmoetingen individueel en collectief dat herstel en verbetering noodzakelijk is.”
“Derhalve begrijpen wij het initiatief welke u heeft genomen en willen u bij deze alle steun toezeggen. Aangezien het gaat om een legitieme en rechtvaardige strijdt, zal de VHP formeel met een afvaardiging onder leiding van Cedric Samson aanwezig zijn. De heer Samson is ook gemachtigd om namens de VHP het woord te voeren. Om verdere ondersteuning te verschaffen zullen wij ook de structuren van de partij oproepen om de protest op 17 februari a.s. bij te wonen.”
“Wij wensen u en de organisatie een succesvolle actie toe, in de hoop dat de zittende regering de grieven goed ter harte zal nemen,” aldus de VHP.