Ook VHP-fractie wil duidelijkheid over verdwenen US$ 100 miljoen kasreserve

GFC NIEUWS- De VHP-leden Chandrikapersad Santokhi, Asiskumar Gajadien, Mahinderkoemar Jogi, Riad Nurmohamed, Dewanchandrebose Sharman en Krishnakoemarie Mathoera eisen in een interpellatievoorstel ook duidelijkheid over de verdwenen US$ 100 kasreserve bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS).
De fractie wijst erop:
• dat onlangs bekend is geworden dat meer dan 100 miljoen USD vanuit de kasreserve van middelen van cliënten van de commerciële banken onttrokken is;
• dat er een verklaring is uitgegeven door de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) met heel wat onduidelijkheden
• dat het onduidelijk is of (een deel) van de kasreserves door de regering en de CBvS zijn besteed voor de aflossing van de schulden in het buitenland, koersinterventie(s), of andere bestedingen
• dat de aangegeven terugbetaal regeling aan de commerciële banken volstrekt onacceptabel is
• dat de rekeninghouders van banken geen vertrouwen kunnen hebben dat hun bij de banken in beheer gegeven valuta intact blijft en niet voor oneigenlijke doeleinden verder wordt ingezet;
• dat dit schandaal niet in de schoenen van slechts een of enkele personen dient te worden geschoven, wetende dat het onttrekken van een dergelijk groot bedrag niet zonder medeweten van de president, minister van Financiën, en andere autoriteiten kan hebben plaatsgevonden;
• dat geen duidelijkheid vanuit de president, de regering, of de politieke monetaire autoriteit is gekomen welke in deze als verantwoordelijke personen en organen zijn aangemerkt en welke politieke en strafrechtelijke consequenties ten aanzien daarvan zullen volgen,
De regering wordt gevraagd om De Nationale Assemblée op zo kort mogelijke termijn volledig te informeren over de ontwikkelingen in de financiële sector en concrete plannen met betrekking tot dit schandaal in de financiële sector en haar voorgenomen beleid in conformiteit met de grondwettelijke vereisten.

Overige berichten