Ook tijdens de COVID-19-pandemie is borstvoeding de beste start in leven pasgeborene

INGEZONDEN– Traditioneel wordt elk jaar wereldwijd de Borstvoedingsweek herdacht. De Wereld Borstvoedingsweek (WBW) is van 1 tot 7 augustus. En traditioneel doet Suriname daar elk jaar ook aan mee.

De PAHO/WHO ondersteunt daarbij het ministerie van Volksgezondheid, in een goede samenwerking met Stibosu, UNICEF en de zorgverlenende instellingen (ziekenhuizen, RGD en Medische Zending).

Tijdens de Borstvoedingsweek wordt de aandacht van de totale gemeenschap gevraagd te vestigen op het cruciale belang van borstvoeding: Het is de beste start in het leven van het kind: “Bobi merki moro bun gi yu baby”

Traditioneel wordt elk jaar wereldwijd de Borstvoedingsweek herdacht. De Wereld Borstvoedingsweek (WBW) is van 1 tot 7 augustus. En traditioneel doet Suriname daar elk jaar ook aan mee.

De PAHO/WHO ondersteunt daarbij het Ministerie van Volksgezondheid, in een goede samenwerking met Stibosu, UNICEF en de zorgverlenende instellingen (ziekenhuizen, RGD en Medische Zending).

Tijdens de Borstvoedingsweek wordt de aandacht van de totale gemeenschap gevraagd te vestigen op het cruciale belang van borstvoeding: Het is de beste start in het leven van het kind: “Bobi merki moro bun gi yu baby”

Zeker in de eerste 6 maanden is het geven van uitsluitend borstvoeding ontzettend belangrijk voor zowel de baby als de moeder. De samenstelling van moedermelk zorgt voor optimale groei en ontwikkeling van het kind.

Het gaat daarbij niet alleen om de voedingsstoffen, en de andere bouwstoffen voor het lichaam, zoals het versterken van het immuunsysteem, maar ook om het versterken van de band tussen moeder en kind. Dit is van onschatbare waarde voor de psychologische, emotionele en sociale ontwikkeling van de baby.

OOK INTERESSANT
Operatiekamerassistenten Suriname solliciteren op grote schaal in het buitenland

Ook na de eerste 6 maanden blijft borstvoeding belangrijk, als hoofdvoeding (niet voor niets wordt de voeding die daarnaast gegeven wordt “bijvoeding” of “aanvullende voeding” genoemd.)

De wereld zit al ruim anderhalf jaar in de COVID-19 pandemie. Vorig jaar, tijdens de Wereld Borstvoedingsweek, werd hier al aandacht aan besteed.

Er werd gesproken over de beperkende maatregelen die noodzakelijk zijn om besmetting te voorkomen of te beperken, en over de onzekerheid met betrekking tot de transmissie van moeder op kind.

Nu, precies een jaar later, zitten we helaas nog steeds midden in deze pandemie, en moeten we opnieuw rekening houden met de beperkingen die hiermee gepaard gaan, op sociaal-maatschappelijk gebied.

Gelukkig zijn we in dat jaar ook veel meer te weten gekomen over de risico’s op besmetting en hoe deze te verkleinen, en over wat er wel mogelijk is en hoe we ons gedrag het beste hieraan kunnen aanpassen.

De bestrijding van COVID-19 beheerst nog steeds ons gezondheidssysteem, maar er is gelukkig ook aandacht voor het in stand houden van de essentiële gezondheidsdiensten, en met name de zorg voor de zwangere, en voor moeder en kind tijdens en na de bevalling.

Er zijn protocollen, de fysieke ruimten zijn aangepast, en er is nu ook de mogelijkheid tot vaccineren.

Ook op al deze gebieden geeft de PAHO/WHO technische en financiële ondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, o.a. met het geven van door de WHO goedgekeurde richtlijnen, en de correcte informatie over het vaccineren.

OOK INTERESSANT
Arbeider in Suriname gearresteerd voor verduistering van forse geldbedragen

Onze boodschap is duidelijk: ook tijdens de COVID-19 pandemie is borstvoeding de beste start in het leven van de pasgeborene.

Het thema van Wereld Borstvoedingsweek van dit jaar is: “Protect Breastfeeding: a shared responsibility” – Bescherm het geven van borstvoeding: een gedeelde verantwoordelijkheid.

Het is waar: het virus is besmettelijk en zwangeren en pasgeborenen behoren tot de kwetsbare groepen, waar wij extra zorg en aandacht aan moeten geven.

Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, en wij allen moeten ons deel van deze verantwoordelijkheid op ons nemen.

Dit begint al vóór de bevalling: de zwangere moet zich optimaal voorbereiden op haar bevalling, zowel fysiek als mentaal: gezond eten, genoeg bewegen, genoeg rusten, en op tijd gaan voor de prenatale controles. Ook het nemen van de COVID-19 vaccinatie hoort nu bij een optimale voorbereiding.

Na de bevalling ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de moeder, maar ook bij haar partner, haar gezin/familieleden, haar sociale leefgemeenschap.

En vanuit de zorgsector ligt de verantwoordelijkheid bij de perinatale zorgverleners, maar ook bij de andere sectoren, die wel degelijk invloed hebben op de bescherming van borstvoeding (bv. handel en industrie, sociale zaken etc.).

We hebben allemaal een bijdrage te leveren in het beschermen en ondersteunen van onze nieuwe burgers. Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat elke pasgeborene de beste start in het leven krijgt: en dat is Borstvoeding!

Bobi merki moro bun gi yu baby!

Pan American Health Organization