fbpx
“Ook na vonnis Bouterse, standpunt PALU ongewijzigd”

GFC NIEUWS- “Bij de PALU zijn wij oprecht blij voor de mensen die nu hebben gehoord dat er toentertijd geen redenen aanwezig waren om hen op de lijst van verdachten te plaatsen. Dat geldt met name voor al die mensen die toen in de leiding van de PALU zaten”, verwoordt PALU-voorzitter Jim Hok in een reactie zijn gevoelens.

“Veel te lang zijn deze vooraanstaanden op de verdachtenlijst gehouden, terwijl al in een heel vroeg stadium van het gerechtelijk vooronderzoek duidelijk was dat er geen bewijzen tegen hen waren.

“Het is onmiskenbaar dat het maken van deze mensen tot verdachten bijzonder negatieve gevolgen heeft gehad voor de ontwikkeling van de partij. Maar anderszins heeft de status van verdachte natuurlijk dramatische gevolgen gehad, voor de mensen als persoon, voor hun privé en zakelijke ontplooiingsmogelijkheden, hun gezin, vrienden en relaties, etc. Ook met hun vrijspraak nu kan deze schade niet echt worden goed gemaakt,” zegt Hok.

“Wat ons de afgelopen dagen is opgevallen, is dat het vonnis tegen de persoon van Desi Bouterse een nieuwe impuls heeft gegeven aan de grote verdeeldheid in de samenleving.

“Deze verdeeldheid bestaat sinds 25 februari 1980 en is sindsdien alleen maar groter geworden. Het gevolg is dat wij onze aandacht niet vrij kunnen richten op de vraag wat wij moeten doen om ons land tot ontwikkeling te brengen. En nu met de verkiezingen voor de deur zouden we ons toch bezig moeten houden met precies deze vraag, namelijk waar we met Suriname naartoe willen en hoe we dat gaan aanpakken?

“Wat dat betreft blijft het standpunt van de PALU ongewijzigd”, stelt de PALU-voorzitter. De huidige regering heeft zichzelf steeds meer gediskwalificeerd omdat men of het eigen belang of dat van het buitenland stelt boven het Surinaamse belang.

“De aanstormende oppositie biedt geen alternatief, omdat die zich veel te afhankelijk opstelt naar met name de Nederlandse regering. Van deze laatste hoeven wij als onafhankelijke natie niet meer te verwachten dan wat nu zien bij Aruba, Curaçao, Bonaire etc., eerder minder.

“Wij zitten voor wat onze keuzemogelijkheden betreft nog steeds ingeklemd tussen “the devil and the deep blue sea”. Dáár zit ons nationaal probleem op dit moment, dáár moeten we tussen nu en de verkiezingen een antwoord op vinden.

“We moeten onze aandacht niet daarvan laten afleiden door het vonnis in het 8-decemberstrafproces.

Ronduit betreurenswaardig,” vindt Hok dat het 8 decemberproces niets heeft opgeleverd waaruit we kunnen leren hoe wij een dergelijke escalatie als van 1982, in de toekomst kunnen voorkomen.

“Overigens waren er al in het begin aanwijzingen dat dit niet de opzet van het proces was. Het proces moest schuldigen opleveren voor de vraag wie de trekker heeft overgehaald. Men is daarbij nadrukkelijk niet op zoek gegaan naar achterliggende oorzaken.

“President Bouterse zelf heeft in 2012 overigens ook een schone kans laten liggen om in die dringende nationale behoefte te voorzien.

“Toen de Amnestiewet in De Nationale Assemblee werd aangenomen, was dat namelijk onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een Constitutioneel Hof zou worden opgezet en dat een Waarheidscommissie aan het werk zou gaan om de onderste steen boven te krijgen. Dit laatste is nooit gebeurd.”

In het licht van de huidige ontwikkelingen roept de PALU “alle vaderlandslievende Surinamers op om zich niet te laten meeslepen in de verdeeldheid van vóór of tegen. Dat leidt onze aandacht alleen maar af en het mag zeker niet de leidende issue zijn bij de komende verkiezingen.

“Natuurlijk begrijpen we dat er aan beide kanten van de lijn mensen zullen zijn die graag deze tegenstelling willen aanwakkeren omdat ze denken daar voordeel aan te hebben.

“De issue bij de komende verkiezingen moet zijn, of we hebben begrepen wat de taak is die op ons Surinamers rust sedert wij het zelf voor het zeggen hebben in dit land.”

De PALU roept daarom iedereen op om zich op deze vraag te concentreren en verder het hoofd koel te houden, aldus PALU-voorzitter Hok in reactie op de vonnissen in de 8-decemberstrafzaak.

Meer nieuws

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…