fbpx

“Ook na vonnis Bouterse, standpunt PALU ongewijzigd”

GFC NIEUWS- “Bij de PALU zijn wij oprecht blij voor de mensen die nu hebben gehoord dat er toentertijd geen redenen aanwezig waren om hen op de lijst van verdachten te plaatsen. Dat geldt met name voor al die mensen die toen in de leiding van de PALU zaten”, verwoordt PALU-voorzitter Jim Hok in een reactie zijn gevoelens.

“Veel te lang zijn deze vooraanstaanden op de verdachtenlijst gehouden, terwijl al in een heel vroeg stadium van het gerechtelijk vooronderzoek duidelijk was dat er geen bewijzen tegen hen waren.

“Het is onmiskenbaar dat het maken van deze mensen tot verdachten bijzonder negatieve gevolgen heeft gehad voor de ontwikkeling van de partij. Maar anderszins heeft de status van verdachte natuurlijk dramatische gevolgen gehad, voor de mensen als persoon, voor hun privé en zakelijke ontplooiingsmogelijkheden, hun gezin, vrienden en relaties, etc. Ook met hun vrijspraak nu kan deze schade niet echt worden goed gemaakt,” zegt Hok.

“Wat ons de afgelopen dagen is opgevallen, is dat het vonnis tegen de persoon van Desi Bouterse een nieuwe impuls heeft gegeven aan de grote verdeeldheid in de samenleving.

“Deze verdeeldheid bestaat sinds 25 februari 1980 en is sindsdien alleen maar groter geworden. Het gevolg is dat wij onze aandacht niet vrij kunnen richten op de vraag wat wij moeten doen om ons land tot ontwikkeling te brengen. En nu met de verkiezingen voor de deur zouden we ons toch bezig moeten houden met precies deze vraag, namelijk waar we met Suriname naartoe willen en hoe we dat gaan aanpakken?

“Wat dat betreft blijft het standpunt van de PALU ongewijzigd”, stelt de PALU-voorzitter. De huidige regering heeft zichzelf steeds meer gediskwalificeerd omdat men of het eigen belang of dat van het buitenland stelt boven het Surinaamse belang.

“De aanstormende oppositie biedt geen alternatief, omdat die zich veel te afhankelijk opstelt naar met name de Nederlandse regering. Van deze laatste hoeven wij als onafhankelijke natie niet meer te verwachten dan wat nu zien bij Aruba, Curaçao, Bonaire etc., eerder minder.

BEKIJK OOK
Weer significante olievondst voor Surinaamse kust

“Wij zitten voor wat onze keuzemogelijkheden betreft nog steeds ingeklemd tussen “the devil and the deep blue sea”. Dáár zit ons nationaal probleem op dit moment, dáár moeten we tussen nu en de verkiezingen een antwoord op vinden.

“We moeten onze aandacht niet daarvan laten afleiden door het vonnis in het 8-decemberstrafproces.

Ronduit betreurenswaardig,” vindt Hok dat het 8 decemberproces niets heeft opgeleverd waaruit we kunnen leren hoe wij een dergelijke escalatie als van 1982, in de toekomst kunnen voorkomen.

“Overigens waren er al in het begin aanwijzingen dat dit niet de opzet van het proces was. Het proces moest schuldigen opleveren voor de vraag wie de trekker heeft overgehaald. Men is daarbij nadrukkelijk niet op zoek gegaan naar achterliggende oorzaken.

“President Bouterse zelf heeft in 2012 overigens ook een schone kans laten liggen om in die dringende nationale behoefte te voorzien.

“Toen de Amnestiewet in De Nationale Assemblee werd aangenomen, was dat namelijk onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er een Constitutioneel Hof zou worden opgezet en dat een Waarheidscommissie aan het werk zou gaan om de onderste steen boven te krijgen. Dit laatste is nooit gebeurd.”

In het licht van de huidige ontwikkelingen roept de PALU “alle vaderlandslievende Surinamers op om zich niet te laten meeslepen in de verdeeldheid van vóór of tegen. Dat leidt onze aandacht alleen maar af en het mag zeker niet de leidende issue zijn bij de komende verkiezingen.

“Natuurlijk begrijpen we dat er aan beide kanten van de lijn mensen zullen zijn die graag deze tegenstelling willen aanwakkeren omdat ze denken daar voordeel aan te hebben.

“De issue bij de komende verkiezingen moet zijn, of we hebben begrepen wat de taak is die op ons Surinamers rust sedert wij het zelf voor het zeggen hebben in dit land.”

De PALU roept daarom iedereen op om zich op deze vraag te concentreren en verder het hoofd koel te houden, aldus PALU-voorzitter Hok in reactie op de vonnissen in de 8-decemberstrafzaak.