fbpx

Ook in Suriname nog heel veel dierenleed

GFC NIEUWS- Op 4 oktober is het Werelddierendag: Wereldwijd een dag waarop wij extra aandacht besteden aan de dieren en hun welzijn.
Bij de Stichting Dierenbescherming Suriname zijn wij daar natuurlijk elke dag mee bezig, maar dit jaar willen we nogmaals de aandacht vestigen op de Wet Dierenwelzijn. Deze wet werd na jaren van lobbywerk, voorbereiding en strijd door verschillende dierenwelzijnsorganisaties zoals de Stichting Dierenbescherming Suriname en de Stichting Henk Abrahams, evenals verschillende dierenrechtenactivisten op 16 januari 2017 bekrachtigd. De bijbehorende Staatsbesluiten volgden op 2 februari 2018.
De wet vervangt een aantal artikelen in het Wetboek van Strafrecht omdat dierenwelzijn en dierenleed daarin zeer beperkt aan de orde kwamen en verbeterde regelgeving met betrekking tot dierenrechten nodig was.
Het doel van de wet is dan ook om de relatie tussen mens en dier te verbeteren en dierenleed te verminderen want een dier is een wezen met een eigen mate van gevoel en bewustzijn dat net als de mens deel uitmaakt van de samenleving. Ook dieren hebben rechten!
Er is in de wereld, en zo ook in Suriname, nog steeds heel veel dierenleed. Men is zich er vaak niet van bewust dat wat sommige mensen “normaal” vinden, zoals het mishandelen van dieren, het dumpen van dieren, het verminken van dieren, allemaal strafbaar is!
Tegelijkertijd zien wij ook dat het bewustzijn dat bepaalde dingen niet (meer) kunnen een klein beetje begint te groeien, dat merken wij aan het steeds groter wordende aantal mensen dat toch ook ons en onze zusterstichtingen benadert en melding doet van misstanden, zoals illegale verkoop van dieren, honden die dagenlang in weer en wind aan een kort stukje ketting zitten, buren die hun dieren niet verzorgen, aangereden dieren die zwaargewond langs de straat achtergelaten worden, enzovoorts, en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee.
Vaak moeten wij deze mensen echter teleurstellen omdat wij geen bevoegdheden hebben om op te treden tegen de veroorzakers van dierenleed. Wij kunnen gelukkig wel in sommige gevallen de dieren helpen en met de eigenaren praten.
Het lijkt er dus op dat hoewel de Wet Dierenwelzijn in feite al meer dan 3 jaar van kracht is, de samenleving zich weinig bewust is van deze wet en het nog erg schort aan de naleving daarvan. Het is de hoogste tijd dat het grote publiek geïnformeerd wordt over het bestaan en vooral de inhoud van de Wet Dierenwelzijn én dat er opgetreden wordt tegen mensen die de wet niet naleven, dan wel overtreden.
Hoewel tot op heden het toezicht op naleving van de wet door de instanties belast hiermee, namelijk het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en het ministerie van Justitie en Politie, niet optimaal was, hebben wij op deze Werelddierendag goede hoop dat daar verandering in zal komen en dat de instanties hun taken zullen oppakken en dierenwelzijnsorganisaties en dierenliefhebbers zullen ondersteunen.
Een wet is vaak zo goed als het toezicht op haar naleving en uiteraard zullen de instanties ook kunnen rekenen op medewerking van onze zijde en hopelijk ook van de zijde van het grote publiek.
Tenslotte eindigen wij met de hoop dat de Wet Dierenwelzijn een omwenteling teweeg zal brengen van “het houden van een dier” naar het “van een dier houden”!
Stichting Dierenbescherming Suriname

BEKIJK OOK
Caribisch gebied en VS intensiveren samenwerking