fbpx

Ook in Suriname ervaren meisjes genderongelijkheden

INGEZONDEN– “Digital Generation, Our Generation” (vrij vertaald digitale generatie, onze generatie) is internationaal het thema voor de herdenking van Wereldmeisjesdag 2021.

Op 19 december 2011 heeft de Verenigde Naties, 11 oktober uitgeroepen tot “International Day of the Girl Child” (vrij vertaald Wereldmeisjesdag). Deze dag is bedoeld om de rechten van meisjes en de specifieke uitdagingen waarmee meisjes over de hele wereld worden geconfronteerd, te erkennen.

Meisjesrechten zijn ook Mensenrechten

De beleving van mensenrechten door meisjes is niet overal ter wereld gelijk, gezien de vele vormen van discriminatie en achterstellingen die worden ervaren. Onder andere vanwege hun geslacht, hebben meisjes in mindere mate toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.

Het uitoefenen van een baan naar eigen keuze is ook niet altijd mogelijk (planinternational.nl). Dit geldt ook voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied waar miljoenen meisjes genderongelijkheden ervaren, ook zij worden gediscrimineerd of worden slachtoffers van geweld, alleen omdat ze meisjes zijn (Unicef.org).

Meisje Stereotypering

Alhoewel er geen data beschikbaar is, bestaat een redelijk vermoeden dat ook in ons land meisjes genderongelijkheden ervaren. Een meisje mag bijvoorbeeld geen technische opleiding volgen, want dat is voor jongens! Ze mag niet sporten, want ze moet het huishoudelijk werk leren! Zo zijn er tal van genderstereotypen die belemmerend zijn voor de ontwikkeling van meisjes wereldwijd.

Meisjes in Onderwijs

Vermeldenswaard is dat meisjes in Suriname het ook goed doen op bepaalde gebieden waaronder onderwijs. Het aantal meisjes en jongens dat de basisschool bezoekt is bijna gelijk (95-96%), maar meer meisjes (90%) dan jongens (80%) voltooien het onderwijsproces succesvol (Multiple Indicator Cluster Survey, 2018).

Zoals eerder aangegeven is het internationaal thema voor wereldmeisjesdag 2021 gericht op deelname van meisjes in de digitale wereld, waar dagelijks voor verschillende doeleinden gebruik wordt gemaakt van computers, smartphones etc.

Covid-19 uitdagingen in Technologiegebruik

De Covid-19-pandemie heeft het belang van de technologie nog eens benadrukt en dit heeft geresulteerd in meer digitale platforms voor o.a. het volgen van onderwijs, het genereren van inkomsten door “online businesses” en ook voor het leggen van contacten met mensen wereldwijd. Wereldwijd hebben ongeveer 2,2 miljard mensen onder de 25 nog steeds geen internettoegang thuis.

Ten aanzien van internetgebruik is er wereldwijd ook een genderkloof waar te nemen met name van 11% in 2013 tot 17% in 2019. Hieruit blijkt dat meisjes in mindere mate toegang hebben tot internet. Daarnaast gebruiken en bezitten meisjes ook minder vaak apparaten dan jongens en krijgen in mindere mate toegang tot technologie gerelateerde vaardigheden en banen (Unicef.org).

BEKIJK OOK
IRIS pleit voor integrale menselijke ontwikkeling bij herdenking 47 jaar staatkundige onafhankelijkheid

Ondanks achterstand toch succes voor meisjes in technologie

Alhoewel het vermoeden is dat Surinaamse meisjes een achterstand hebben op het gebied van technologie, zien wij dat zij opmerkelijke bijdragen leveren in de digitale wereld. In dit kader kan onder andere genoemd worden deelname van Surinaamse meisjes aan de ‘Caribbean Girls Hack Techno Creativity Hackathon 2021’, waarbij er getracht is digitale oplossingen te bouwen voor het oplossen van diverse problemen.

De teams uit Suriname, de ‘Girl Code’ en ‘Fusion Girls’ behaalden respectievelijk de eerste en de tweede prijs. The girl code heeft ‘Farm Buddies’ ontworpen, waarmee de groei van planten geautomatiseerd kan worden.

‘Farm Buddies’ voert metingen uit d.m.v. sensoren, hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een actuator en dashboard. Indien planten weinig water of voedingstoffen hebben, kunnen deze automatisch hiervan worden voorzien.

Fusion Girls’ heeft ‘Gear Tracks’ ontworpen dat gebruik maakt van flutters en een dashboard, waarmee netten van vissers/ krabbenkooien achterhaald kunnen worden. Hierbij worden de vistuigen voorzien van een GPS (Global Positioning System) met een bijbehorende code (connect.sr & Overeem, S.)

Nog een lange weg te gaan

Het bovenstaande geeft aan dat er stappen gezet worden in de goede richting, maar dat neemt niet weg dat er nog tal van ongelijkheden zijn die aandacht behoeven. Het is van belang dat meisjes en jongens gelijke toegang krijgen tot onder andere opleidingen/banen op technologisch gebied, maar de stereotypen OVER meisjes en technologie dienen ook aangepakt te worden.

Het aanpakken van genderongelijkheden is niet slechts een verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en elk één van ons, kortom het dient een gezamenlijke inspanning te zijn.

Door het aanpakken van ongelijkheden waarmee regio’s en generaties te kampen hebben, kunnen we samen een digitale revolutie voor iedereen in het bijzonder voor meisjes inluiden.

Detie Darsan-Jagan Bsc.
Functionaris Bureau Gender Aangelegenheden