“Ook de moeilijkste tijden voor jongeren”

INGEZONDEN – Naar aanleiding van het schrijven van de Caricom Jeugdambassadeur, Dwight Prade, voel ik mij ook geroepen om diverse issues waarmee wij als jongeren te kampen hebben te delen.

Vooralsnog gaan wij als jongeren een moeilijke tijd tegemoet: we kunnen onze hoofden niet meer boven water houden.

Laat me beginnen met de recente politieke ontwikkelingen. Tijdens de verkiezingen van mei 2020, hebben veelal van de jongeren gekozen voor welvaart en welzijn voor land en volk.

Verschillende top politici waaronder de huidige President van Suriname hebben bewezen om het anders en beter te doen – omdat een ieder moe is van slecht bestuur, wanbeleid en corruptie.

Echter als we de vergelijking maken met hetgeen dat gezegd is geworden en wat gedaan wordt, is sprake van een grote discrepantie.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Deel Surinamers neemt geen prik omdat ze bang zijn voor naalden

De huidige regeerders verwijten heel veel zaken aan acties van de vorige regering zonder aan te halen hoe zij de zaken zullen verbeteren.

Ook met hun acties (politieke besluiten) zien we continuïteit in datgene dat wij niet willen, namelijk nepotisme, vriendjespolitiek, geen transparantie, geen goede verantwoording en misbruik van bevoegdheden.

OOK INTERESSANT
Politie op zoek naar twee verdachten van ernstige misdaden Pikin Saron

De hele wereld wordt geteisterd door de pandemie (COVID-19) die levens ontwricht.

In het kader hiervan is een aantal maatregelen genomen welke invloed heeft op verschillende sectoren, in het bijzonder de economie van het land. In hoeverre deze maatregelen en of protocols het virus indamt, laat ik voor een andere discussie.

In elk geval komt onze democratie in gevaar. Jongeren raken de kluts kwijt en dreigen hun heil te zoeken in zaken die niet goed zijn voor de samenleving.

Weinig werkgelegenheid

‘Education is the key to succes’, wordt gezegd en worden jongeren gestimuleerd om naar school te gaan. Maar hoe moeten we verder als we van de VOS/HBO/Universitair komen? Waar moeten we werken als er geen werk is?

Onbetaalbare studie(mogelijkheden)

Ook zij die een Masterstudie willen volgen om beter bij te dragen aan de ontwikkeling van het land, kunnen dat niet, omdat de studie te duur is.

Wat moeten wij als jongeren doen als we verder willen studeren, maar niet voldoende middelen hebben om onze studie voort te zetten?

Gezien het feit dat ook ons financieringsfonds voor onderwijs (NOB) door crisisomstandigheden niet meer operationeel is.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Angst voor bedorven vaccins in Suriname

Sparen onmogelijk

OOK INTERESSANT
'Oproer' op sociale media na wrede aanval in Paramaribo- Noord

Voor de groep jongeren die al werkt om te overleven, is het helaas bijna onmogelijk om te sparen. Wij willen als jongeren ons land helpen opbouwen, maar hoe zullen wij in staat zijn om dat te doen als de hoogte van jou inkomen het niet toelaat om te sparen?

Sparen om een vervoersmiddel te kopen, sparen om een stukje perceel te kopen waarop elke burger grondwettelijk recht op heeft, sparen om te bouwen.

Hoe is sparen mogelijk, als er geen stabiele koers is, dagelijkse prijsstijging van (basis) goederen en levensmiddelen, en stijging van benzineprijzen enzovoorts.

Onze toekomst is momenteel uitzichtloos en er is niemand die ons kan helpen. Onze instituten zijn verzwakt en wordt niet naar ons geluisterd.

Het huidig beleid is jongerenonvriendelijk, terwijl meer dan 60% van de bevolking van Suriname bestaat uit jongeren.

Dit repressief beleid verzwakt het democratisch gehalte en zorgt ervoor dat jongeren de hoop in hun eigen gewaardeerde toekomst verliezen.

Acheber Jamin BSc.
Jongerenactivist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]