fbpx

Onze zoetwaterbronnen al jaren in gevaar

INGEZONDENDe zoetwaterbronnen in Suriname worden al jaren ernstig bedreigd.

Hoewel exacte cijfers ontbreken, valt op te maken dat het niet goed gaat met de bescherming. Waterbronnen over het gehele land dreigen vervuild te raken of zijn dat al.

De grootste boosdoener is de onbesuisde goudwinning in vooral het binnenland en loopt de volksgezondheid direct gevaar.

De ziekten en kwalen die verband houden met het milieu variëren van allergieën en astma tot kanker en malaria en zal Suriname dringend maatregelen moeten treffen.

Maandag 22 maart werd internationaal Wereld Waterdag herdacht met als doel deze dag te benutten voor het creëren van bewustwording bij het brede publiek over de nationale en mondiale waterproblematiek door activiteiten te organiseren die passen binnen de nationale context. Het thema van deze jaarlijkse terugkerende activiteit is ‘Valuing Water’, water waarderen.

Suriname is een van de weinige landen waar de bevolking gelijk uit de kraan water kan drinken. Water, met name drinkwater is een essentiële voorwaarde van het voortbestaan van de mens. Dat betekent dat wij onze (zoet) waterbronnen moeten beschermen en koesteren.

De kwaliteit van de zoetwaterbronnen in zowel stedelijke als plattelandsgebieden in Suriname staat onder druk. Behalve mijn- en industriële activiteiten spelen ook slechte afvalverwerking en gebrekkige sanitaire voorzieningen een rol.

OOK INTERESSANT
Nieuwe producten en misleidende informatie dreigen tientallen jaren van vooruitgang tegen tabaksgebruik ongedaan te maken

Essentieel is dat voorkomen wordt dat menselijk handelen ervoor zorg draagt dat vervuiling optreedt van onze zoetwaterbronnen.

Derhalve is het noodzakelijk maatregelen en acties te ondernemen voor het optimaal benutten, beheren en beschermen van onze wateren.

Van belang zijn lozingsvoorschriften voor afvalstoffen. Evenals afvalwater behandelingsinstallaties om de hoeveelheid organische en anorganische afvalstoffen in rivieren, kreken en meren te verminderen.

Ook dient er een centrale instantie, zoals een Water Autoriteit, in het leven geroepen te worden die zich met het beheer van water bezighoudt.

Thans zijn verschillende instanties daarmee belast, waar onder de Surinaamse Waterleiding Maatschappij , die zorg draagt voor de drinkwatervoorziening van Paramaribo, Wanica Oost, Nieuw- Nickerie, Albina en Moengo.

De Dienst Watervoorziening van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen draagt zorg voor de drinkwatervoorziening in de overige gebieden waarbij het ministerie van Regionale Ontwikkeling de logistieke ondersteuning biedt.

B. Nathoenie

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: De prijzen in de winkels schieten als een raket omhoog