Onze kinderen moeten onderwijs blijven genieten ondanks coronapandemie

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is van eminent belang dat ondanks de aanhoudende coronapandemie, onze kinderen onderwijs kunnen genieten.

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) wil dat alle kinderen ook tijdens de fysieke schoolsluiting, onderwijs blijven genieten.

Nu dat temporeel de school lijfelijk bezoeken niet kan, zijn de onderwijsinstellingen verantwoordelijk om wel scholing op afstand te blijven geven. Op 28 januari wordt er een aanvang gemaakt om het onderwijsproces te herstarten.

Waarnemend directeur Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie, Yuro Dipotaroeno, zegt aan dat er op de eerste plaats een grote bezorgdheid bestaat bij ouders.

“Wij hebben heel wat telefoontjes gehad van ouders die zich zorgen maken en aangeven dat de kinderen niets thuis te doen hebben, ook de leerkrachten stellen ons de vraag wanneer zij beginnen, omdat ze hun verantwoordelijkheid kennen”.

“Wij hebben gekeken naar modellen van onderwijs op afstand in de wereld en die in lijn gebracht met de Surinaamse realiteit en gezien dat het haalbaar is voor ons om te beginnen met het onderwijs”, aldus directeur Dipotaroeno aan CDS.

Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs, ook op afstand. Zij maken daarbij zelf de keuze welke leermiddelen, papier of digitaal daarbij worden ingezet.

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij ervoor zorgen dat alle leerlingen toegang hebben tot dit materiaal. Ouders en verzorgers moeten geen additionele kosten maken.

Dipotaroeno zegt daarom dat er verschillende vormen zijn van onderwijs op afstand en het per gebied en leerling kan verschillen op welke manier zij van scholing zullen worden voorzien.

“Onderwijs op afstand betekent ook dat leerlingen zelfstandig kunnen leren op basis van instructies. Belangrijk is dat er korte en duidelijke instructies worden gegeven door de leerkracht en de ouder dan optreedt als tussenschakel”.

“Er zullen ook mogelijkheden gecreëerd worden om onderwijs mogelijk te maken via televisie en radio. We zijn nu hard bezig om alles in place te krijgen”.

“Kinderen van het binnenland moeten ook onderwijs kunnen blijven genieten en ook daaraan werken wij. Belangrijk is dat de instructies in verschillende talen komen, de vertaalslag is cruciaal”, aldus de Onderwijsfunctionaris.

Dipotaroeno zegt dat voor de basisschool de leerstof afbakening al af is. Voor de hogere leerjaren zullen er intersecties bezig zijn. De instructie is zich vooral te concentreren op taal en rekenen.

“Dat wilt niet zeggen dat de andere vakken niet belangrijk zijn. Wij gaan een inhaalslag moeten maken, dus dit is slechts een noodoplossing.”

Ouders en leerkrachten zullen een interactieve rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Directeur Dipotaroeno: “Zij moeten elkaar ondersteunen. Alle actoren moeten samenwerken. De coronacrisis heeft ons meer dan ooit geleerd hoe belangrijk samen werken is.”

Het ministerie zal binnenkort een presentatie houden van het integraal plan om het onderwijs structureel op gang te brengen.

Overige berichten