fbpx

Onze First Lady doet heel goed werk, maar het is nooit goed genoeg

INGEZONDEN- Onze First Lady, Mellisa Santokhi doet heel goed werk. Dat ze in goede zin uitzonderlijk actief is, is evident.

Mevrouw Santokhi helpt een ruim aantal mensen in Suriname dat het erg moeilijk heeft en zet zich daarvoor vaak persoonlijk in. Z

e gaat zo ver, door ook zelf van huis naar huis te lopen om onder andere geschenkpakketten te geven aan diegenen die de hulp hard nodig hebben.

Onze First Lady zet zich daarenboven ook op andere vlakken in door haar kracht en kennis pro deo te geven ten behoeve van de vooruitgang van ons land. Kortom, zij is erg ijverig en dat op een erg positieve manier.

Elk mens met gezond verstand en een goede inborst zou beamen dat hier niets op tegen is en het geheel toegejuicht moet worden.

Er is dus geen enkele reden om kritiek op haar nobele activiteiten te hebben.

BEKIJK OOK
Man klemgereden en beroofd van geld en auto

Maar toch zijn er helaas weer mensen die op sociale media het lef hebben om haar mooie acties op negatieve wijze te recenseren! Het is zorgwekkend dat wij in een wereld leven waarbij je als mens, voor sommige onnozelen, eigenlijk nooit goed genoeg bezig kan zijn.

Hoe goed je ook bezig bent, hoe fantastisch je performance ook is, hoe hard je ook werkt, er zullen altijd dwazen zijn die iets negatiefs eruit proberen te halen met het doel diegene neer te halen.

Het is voor sommige kwaadsprekers, de chronisch negativisten, helaas nooit goed genoeg!

R. Pinas

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar¬†[email protected]

BEKIJK OOK: Een dikke voldoende voor twee hardwerkende ministers in Suriname, ze steken erbovenuit