fbpx

Ontwerpwet oprichting Nationaal Instituut Voedselveiligheid onder de hamer in parlement

GFC NIEUWS- In De Nationale Assemblee (DNA) is een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerp-wet houdende regels voor de oprichting van een nationaal instituut voor voedselveiligheid, te weten: het Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid (SNIV).
SNIV zal “een enkele nationale autoriteit” voor de voedselveiligheid in Suriname moeten zijn. Volgens parlementariër Mohamedsafiek Gowrie, voorzitter van de Commissie van Rapporteurs is er in de afgelopen weken intensief gewerkt aan de screening van deze wet, welke bedoeld is om de verschillende belangrijke autoriteiten voor voedselveiligheid in Suriname samen te voegen er in eenheid kan worden samengewerkt aan de implementatie en waarborging van ons nationaal voedselcontrolesysteem.
Gowrie merkt op dat Suriname een gezegend land is, met uitstekende condities voor het produceren van voedsel als er gedacht wordt aan genoeg land, water van goede kwaliteit en een vrij stabiel klimaat. “De agrarische sector heeft een lange historie en levert een wezenlijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname. De landbouw, op welke schaal ook uitgeoefend, is een bedrijfstak die zorgt voor werkgelegenheid, voedsel voor ons volk en het genereren van deviezen als gevolg van exporten.”
De volksvertegenwoordiger zegt dat gemakkelijke toegang tot veilig en voedzaam voedsel een fundamenteel mensenrecht is. Om in deze levensbehoefte te kunnen voorzien werken er wereldwijd miljoenen boeren van s’ morgens vroeg tot s’ avonds laat, in weer en wind om voedsel te verbouwen. Andere delen van deze voedselproductieketen verwerken en verhandelen het voedsel totdat het terechtkomt op het bord van de consument.
Gowrie stelt verder dat goede en veilige voeding de basis is van een goede gezondheid. “Gezonde voeding zorgt ervoor dat het lichaam goed functioneert. Daarnaast wordt de weerstand verhoogd en zijn mensen minder vatbaar voor ziekten.” Hij benadrukt dat eenieder in Suriname recht heeft op gezonde en goede voeding. De overheid heeft de verplichting om hiervoor te zorgen en hierop toe te zien.
Voedselveiligheid is, aldus de parlementariër, belangrijk om de gezondheid van de consument te beschermen zowel nationaal als in het buitenland en om markttoegang te verkrijgen op buitenlandse markten. Hij gaf aan het op te richten Surinaams Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid mee dat zij kritisch en realistisch moet zijn in wat boeren of andere stakeholders van de voedselvoorzieningsketen kunnen doen aan de naleving van de voedselveiligheidsvereisten. Het is volgens Gowrie belangrijk dat SNIV voorziet in eenvoudige maar duidelijke trainingen om hen hierbij te helpen.
Alle boeren moeten goede landbouwpraktijken toepassen om veilig voedsel te produceren. Hiervoor zijn nodig goede richtlijnen, certificering en trainingsprogramma’s en controles op het gebied van voedselveiligheid. En vaak is het voor kleine boeren moeilijker om goede landbouwpraktijken na te leven dan voor grote boeren. Met betrekking tot certificering op het gebied van voedselveiligheid, hebben boeren hulp nodig om dit te begrijpen. Zij moeten weten wat de voorwaarden en voordelen zijn. Ook hiervoor is er training nodig.

BEKIJK OOK
Praktijklokalen Jeugdcorrectiecentrum overgedragen aan Justitie