Ontwerpwet Natuurwetgeving bediscussieerd

Op 11 en 12 juli werd de ontwerpwet natuurwetgeving in een workshop bediscussieerd door een groep van zestig (60) stakeholders die diverse organisaties vertegenwoordigden, zoals ministeries, De Nationale Assemblée, gemeenschappen, (wetenschaps)instituten zoals het Herbarium, de VES, KKF en NGO’s. De derde workshop volgde na een proces van ruim 12 maanden waarbij stakeholders via workshops en thematische discussiegroepen de ruimte kregen om hun input te leveren op de ontwerpwet.

Coster Advocaten heeft deze input, samen met de uitkomsten van hun studies naar onder andere soortgelijke wetgeving in de regio, als ook een gap-analyse van de huidige wet ten opzichte van getekende verdragen, verwerkt in een ontwerpwet. In deze workshop werd de ontwerpwet doorgenomen en konden stakeholders hun gegeven feedback toelichten.

In de komende dagen wordt de laatste feedback nog verwerkt in de ontwerpwet. De zaken waarover er geen consensus bereikt is, worden in een apart document vermeld en uiterlijk 31 juli 2018 als één projectdossier klaargemaakt.

Samen met De Nationale Assemblée, Kabinet van de President en het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, wordt vervolgens bepaald hoe de indiening van dit wetsproduct zal geschieden.

In het vervolgtraject zullen ministeries en DNA hun eigen aanvullende proces van hearings en consultatie volgen om te komen tot het einddoel: in 2018 de vernieuwde natuurwetgeving goedkeuren. Het eindproduct van het Project Onze Natuur op 1 zal dus een technisch document worden, waarbij er geluisterd is naar lokale en internationale deskundigen.

De focus van dit proces is steeds geweest om door gezamenlijke inspanning, Suriname haar voorhoederol qua visie over natuurbeheer terug te geven. Een positie die past bij Suriname als bosrijkste land ter wereld. Ontwikkelingen in eigen land als ook veranderingen over hoe in de wereld gedacht wordt over natuur en natuurbeheer, noodzaken ons land om anders om te gaan met natuur.(GFC)