fbpx

Ontwerpwet Instituut Chartered Accountants goedgekeurd

Met algemene 30 stemmen heeft De Nationale Assemblée (DNA) deze week de ontwerpwet houdende regels inzake het accountantsberoep en instelling van een Instituut voor Chartered Accountants in Suriname (wet Instituut Chartered Accountants) goedgekeurd.

Het doel van dit instituut is het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door accountants in Suriname en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. Verder heeft dit instituut een aantal taken en bevoegdheden.

BEKIJK OOK
Valse berichten over extreem hoge wisselkoersen

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft aangegeven dat het parlement en de regering zich hebben gecommitteerd aan het stap voor stap bouwen van een stevig fundament voor een beter financieel systeem in Suriname zowel publiek- als privaatrechterlijk.