Ontwateringswerkzaamheden in Pontbuiten

De afdeling Afwateringswerken van Openbaar Groen is momenteel bezig met het ophalen van trenzen van de Hiraweg en omgeving, meer bekend als het Auroraproject.

Buurtbewoners hebben vaker bij de bestuursdienst geklaagd over wateroverlast. Naast het ophalen van de trenzen worden ook de verstopte duikers en inspectieputten aangepakt met behulp van een kolkenzuiger.

Ingezakte duikers worden verwijderd en inritten die niet voorzien zijn van duikers worden terstond open gegraven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met ondersteuning van de bestuursdienst van het ressort Pontbuiten.

Overige berichten