Ontwateringsproject Paramaribo-Zuidwest gestart

Gisteren is er een aanvang gemaakt met het ontwateringsproject in Paramaribo-Zuidwest.

Het startsein werd gegeven door districtscommissaris Eric Grauwde aan de Henri Fernandesweg te Weg naar Zee.

Het ligt in de bedoelingen alle gebieden die in dit ressort onder water lopen aan te pakken.

Door het ophalen van de trenzen zal de waterlozing worden verbeterd en de aanplant van boeren minder last ondervinden van wateroverlast.

Overige berichten