Ontwaterings- en verkeersveiligheidsproblemen omgeving AZP worden aangepakt

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ontwateringsprobleem in de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) doet zich reeds jaren voor.

Het ministerie van Openbare Werken (OW) is voornemens bovengrondse rioleringssystemen te introduceren om de problematiek in de omgeving van de ziekeninstelling tot het verleden te laten behoren. Het pompgemaal dat dit gebied ontwatert wordt eveneens aangepakt, zodat de ziekenhuisbezoekers geen waterlast meer ondervinden.

Minister Riad Nurmohamed oriënteerde zich onlangs persoonlijk ter plaatse en laat optekenen dat vanwege de technologieën dit gebied wordt voorzien van bovengrondse rioleringen die het onderhouden minimaliseert. Hij zegt dat het parkeerprobleem ook de nodige aandacht krijgt, omdat de bezoekers van de plaatselijke instellingen al jaren kampen met veilige parkeerplekken.

Projectuitvoerder Kuldipsingh Infra heeft na een periode van stillegging de werkzaamheden hervat. Afgezien van het AZP-gebied worden ook achterstallige werkzaamheden bij het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) aangepakt. Echter wordt alles in het werk gesteld om de werkzaamheden binnen maximaal 2 jaren af te ronden.

De verkeerssituatie aan de Mgr. Wulfinghstraat is onlangs gewijzigd tot een eenrichtingsweg. Na enorme klachten van leerlingen, leerkrachten en weggebruikers nam OW in samenspraak met het ministerie van Justitie en Politie het initiatief om terstond aandacht te besteden aan de situatie. Met in acht neming van alle veiligheidsvoorzieningen is de straat voorzien van veilige voetpaden.

Dit jaar zal de regering bijzondere aandacht schenken aan, zowel ontwateringsproblemen als de verkeersveiligheid. Als gevolg daarvan worden verschillende plekken door OW-minister Nurmohamed in het hele land aangedaan.

Er zijn veranderingen op komst, waarbij wegmarkeringen en wegmeubilair, inclusief camera’s, in het kader van verkeersordening ook in de planning staan. “Heel uniek is de introductie van het parkeren op de weg, in de daarvoor aangegeven parkeervakjes” aldus de OW-minister tijdens zijn oriëntatie ter plaatse.