fbpx

Ontwatering Paramaribo-Noordoost wordt gebiedsgericht aangepakt

Alle hoofd – en secundaire lozingen in de vijf ressorten van Paramaribo- Noordoost zullen opgeschoond worden.

Dit gaf districtscommissaris Mike Nerkust aan bij het startsein van het project “Ontwatering van Paramaribo Noord”.

De dc zegt aan dat er een aantal focusgebieden in kaart zijn gebracht en dat er vanuit het Noorden (Leonsberg) gebiedsgericht richting het Zuiden gewerkt zal worden. De aanpak geschied in samenwerking met verschillende diensten. Ook de gedetineerden worden ingezet voor de uitvoer van dit project.

BEKIJK OOK
Maandag en dinsdag weer geen broden van Fernandes

Het ophalen van de lozingen zal ervoor zorgen dat bij zware regen de afvoer van overtollig water vlot verloopt, waardoor het wateroverlastprobleem tot een minimum zal worden beperkt.

In de komende periode zullen er ook kolkenzuigers ingezet worden om de verstopte kolken aan te pakken.