fbpx

Ontwatering Paramaribo-Noordoost in volle gang

Het districtscommissariaat Paramaribo-Nooordoost is nu in 3 ressorten (Blauwgrond, Munder en Rainville) bezig met de aanpak van de ontwatering.

Na de start van het project “Ontwatering Paramaribo-Noord” in het ressort Blauwgrond ( Leonsberg), zijn er woensdag graafmachines gedirigeerd naar de ressorten Munder en Rainville.

De werkzaamheden in het ressort Munder zijn aangevangen aan de Boerbuitenweg. Het gedeelte van de Sommelsdijckse kreek die dwars door Munder loopt is aangepakt. De komende periode zullen ook andere prioriteitsgebieden in Munder aan de beurt komen.

Voor wat het ressort Rainville betreft, is er een aanvang gemaakt met het ophalen van de lozing langs de Jamaludinstraat.

Het districtscommissariaat krijgt ondersteuning van het ministerie van OWT&C bij de uitvoer van de werkzaamheden.

Overige berichten