fbpx
Ontvangsten Staat dalen met 18% in eerste halfjaar 2015

De ontvangsten van de Staat namen gedurende de eerste vijf maanden van 2015 met 18% af in vergelijking met de overeenkomstige periode van 2014. Dit meldt de Hakrinbank NV in haar halfjaarlijks rapport.

De afname gaf volgens de bank aanleiding tot uitstel van kapitaaluitgaven en van betalingen aan leveranciers van goederen en diensten.

Anderzijds werden de lopende kasuitgaven verhoogd. Per saldo stegen de uitgaven met 8% en liep het geregistreerde kastekort met 51% op tot SRD 540 miljoen.

De bank roept op tot ombuiging van het budgettair beleid. “Indien het budgettaire beleid niet wordt omgebogen en de huidige trend wordt voortgezet, zal dit beleid spoedig nadelige gevolgen hebben op de financiële gezondheid van de economie.”, schrijft ze bank.

Staatsschuld
Verder leidde de financiering van het kastekort tot stijging van de staatsschuld tot ruim 36% van het binnenlandse product per ultimo juni 2015. Transacties van de overheid droegen voorts voor SRD 276 miljoen of voor 58% bij tot de geldschepping uit binnenlandse bron. Dit bedrag is inclusief de kredietverlening van de commerciële deposito nemende banken aan de Staat, die met bijna 3% toenam tot meer dan SRD 1,0 miljard.

Andere binnenlandse sectoren droegen voor SRD 200 miljoen bij tot de geldschepping. Dit laatste bedrag had goeddeels betrekking op de kredietverlening van banken aan de private sector die met 5% steeg tot SRD 5,4 miljard. De aan hen toevertrouwde deposito’s namen echter met 3% af tot SRD 8,3 miljard. Bijgevolg werd de resterende ruimte van banken voor het verlenen van krediet aan genoemde sector kleiner.

Anderzijds kromp het netto buitenlands actief van de deposito nemende banken met SRD 735 miljoen of met 19%. De door de Centrale Bank beheerde internationale reserves, die onderdeel vormen van dit actief, namen eveneens met 19% af tot USD 504 miljoen per ultimo juni 2015; ongeveer gelijk aan het internationaal gehanteerde minimum van 3 maanden import van goederen en diensten.

Per saldo slonk de liquiditeitenmassa met SRD 259 miljoen of 3% tot SRD 9,2 miljard of 51% van het geschatte bruto binnenlandse product. Het wegvloeien van geld naar het buitenland droeg bij aan de krapte aan Surinaamse valuta op de markt, die de rentetarieven onder opwaartse druk zette.

Meer nieuws

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…