Dossier Corona: ontpopt president Santokhi zich als een dictator in spe?

INGEZONDEN– Met verbijstering heb ik kennis genomen van de uitspraak van president Santokhi tijdens het rechtstreekse interview met Faried Pierkhan op 24 april.

Kort samengevat, gaat het er om dat als iemand straks niet gevaccineerd is, die persoon zelfs geen inkopen meer zal kunnen doen en dus misschien, met zijn gezin, zal verhongeren. Ik heb het niet eens over de andere sociale en economische uitsluitingen die de president opsomt.

Deze uitspraak druist regelrecht in tegen de verkiezingscampagne van de president zelf waarin hij aangaf een regenboogpartij te zullen zijn. Diversiteit en inclusiviteit waren sleutelbegrippen en motto’s.

Eveneens breekt hij met deze uitspraak compleet met het ideeëngoed van zowel papa Lachman en zijn verbroederingsfilosofie en met dat van vice-voorzitter Jhan Adhin, die altijd pleitte voor een eenheid in verscheidenheid.

De stellingname van de president is immers zeer discriminerend naar tal van Surinamers en ingezetenen met een religieuze opvatting die vaccinatie verbiedt.

Ik denk dan aan christenen in het algemeen, aan de Pinkstergemeenschappen, Mormonen en Getuigen van Jehova, maar evenzeer aan Soefis en anderen uit de Islam, aan Vedantisten, Boedhisten en Taoisten uit de Oosterse religies en wetenschappen. Dat zijn er al heel wat.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Huizenverhuurders moeten stoppen met het vragen naar euro’s en US dollars

Reken daarbij uit onze eigen Surinaamse cultuur de aanhangers van de Winti en Inheemse religies, de Vrijmetselaars, Rozekruisers, Foresters, Antroposofen, Baha’i en andere esoterische stromingen en allen die gewoonweg vanuit wetenschappelijke achtergrond een preventief gezond leven willen leiden – ik denk dan vooral aan het versterken van het immuunsysteem – en naturisten en ecologen uit de milieubewegingen en je hebt bijna de hele Surinaamse bevolking opgenoemd.

OOK INTERESSANT
Start bouw nieuwe vergaderzaal Surinaams Parlement

Dus hoe wil de president hier mee omgaan? Moeten al deze mensen hun levensvisie en overtuiging veranderen? Hun geloof in een Almachtige ontkennen?

Moeten zij enkel nog geloven in een door de mens ontwikkeld middel? Is bidden of streven naar een gezond leven in harmonie met de natuur overbodig geworden?

Het probleem wat zich door de uitspraak van de president stelt is nogal simpel. Of je gelooft in een Almachtige en in de werking van de door deze Kracht ingestelde natuurwetten.

Of je gelooft in de reductionistische wetenschap die zich boven de schepping en Schepper stelt en meent alles op de planeet te kunnen manipuleren.

Geloof je in het eerste, dan nemen we aan dat het virus door God is gezonden en dat de oplossing zal komen vanwege een levenswijze die meer in overeenstemming is met datgene wat elke Profeet en elke Heilig Boek op deze aarde ons voorhoudt. (Waar we op dit ogenblik nogal sterk van afwijken, toch?)

Is het virus niet van God afkomstig, maar door de mens ontworpen, zoals door een groot aantal vooraanstaande wetenschappers wordt beweerd – ik verwijs hier enkel naar Alxandra Henrion-Caude, 12 jaren lang Hoofd Onderzoek van het INSERM, het meeste gerenommeerde instituut voor viraal en genetisch onderzoek in Frankrijk ¬– dan is het hoog tijd dat zij die verantwoordelijk zijn voor deze pandemie en genocide ter verantwoording worden geroepen.

OOK INTERESSANT
Dharm Mungra haalt uit naar presidentieel adviseur Bissumbhar over kritiek op Del Castilho

De vraag stelt zich wie de president ingefluisterd heeft te beweren dat we straks twee groepen Surinamers zullen hebben.

Die met een paspoort waardoor ze vrij mogen bewegen en hun leven in luxe kunnen opbouwen met alle daaraan verbonden kansen en alle anderen die in slavernij, kansloos zullen hosselen om te overleven.

Ontpopt president Santokhi die een jaar geleden nog ijverde voor diversiteit en inclusiviteit zich met deze uitspraak als een dictator in spe? Laten we hopen van niet.

Want afgezien van het boven gestelde probleem, druist dit wel erg in tegen onze eigen Grondwet en de verschillende akkoorden rond Universele Rechten van de Mens, die allen vrijheid van godsdienst en zelfbeschikking garanderen.

President, met alle respect doe ik hierbij een beroep op U, om deze uitspraak te nuanceren en er voor te zorgen dat zij die niet gevaccineerd wensen te worden toch normaal deel zullen kunnen uitmaken van de Surinaamse samenleving.

Er zijn immers meer dan voldoende andere oplossingen voor dit probleem dan de voorgestelde discriminering.

Ik verzeker U alvast dat mijn geloof in een Eenheid in Verscheidenheid nog steeds de leidraad is in al mijn publicaties.

Jef Crab
Ethisch-ecoloog en mondiaal humanist

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]