Ontmoeting met bewoners vanwege uitbreiding weg Coppenamegebied

Districtscommissaris Remy Tarnadi had onlangs een ontmoeting met de bewoners in het bestuurskantoor te Coppename.

De meeting werd door de burgervader en de coördinator Leroy Doorson van Openbare Werken gehouden. Er werd gesproken over de werkzaamheden van Baitali die zullen plaatsvinden in het Coppenamegebied.

Omdat de weg verbreed zal worden en het ontwateringssysteem in place gebracht wordt, is de medewerking van de bewoners van belang. De heer Doorson ging in op de technische kant van de werkzaamheden.

De volgende aandachtspunten zijn door de bewoners aangehaald:

De loostrenzen aan weerszijden van de weg zullen ervoor zorgen dat via de hoofdkanalen het zoutwater de percelen binnendringen. Er is voorgesteld om deze bij de hoofdkanalen af te sluiten en te voorzien van kleppenduikers.

Een andere optie is om waar er nu geen loostrenzen lopen, een gesloten riolering aan te leggen. De vrees bestaat dat in de regentijd het overtollig water sneller de overhand zal nemen, nu de zogenaamde Lanti gotro achter de percelen in het zuidelijk deel van de weg helemaal is begroeid en op enkele plekken is afgedamd.

2. De Lanti gotro, tussen km 96 en 103, moet gerehabiliteerd worden.

3. De ringdammen bij km 96-103 (coupures bij km 96/97 en 103) en km 109-112 ( coupure km 112) moeten gerehabiliteerd worden.

4. De bewoners zien graag dat er drempels c.q. rumble strips geplaatst worden in de bewoonde gebieden.

5. De bewoners hebben geen bezwaar om hun omrastering en overige opstallen te verplaatsen, maar willen graag ondersteuning waar nodig is.

Dc Tarnadi gaf te kennen dat alle aandachtspunten worden meegenomen en deze met OW en Baitali bespreken, meldt het BIC.