Ontheffing onderdirecteur Onderwijs teruggedraaid

GFC NIEUWS- De acties vanuit het Stafcollectief en de personeelsbond op Onderwijs (BPMO) zijn opgeschort, nadat de ontheffing van de onderdirecteur Onderwijs, Muriel Hoepel, door president Desi Bouterse werd teruggedraaid.
Onder coördinatie van de Algemene Bond Overheidspersoneel (ABO) en de Confederatie voor Organisaties van landsdienaren (COL) is er de afgelopen dagen gestreden tegen de ontheffing van de onderdirecteur.
Minister Lilian Ferrier had daarbij toegezegd dat de ontheffing de vorige week maandag zou worden voorgelegd aan de RvM ter heroverweging. De bewindsvrouw heeft zich niet aan de toezegging gehouden en ook de verwachte intrekking van de ontheffing bleef uit, zegt de bond.
“Ingaande 23 maart was het noodzakelijk de acties te hervatten en hebben de bonden via de COL, de interventie van de president ingeroepen. De rancune van de minister, het gevoel van onbehagen bij en de vertroebeling van de arbeidsrust onder de medewerkers bij het ministerie namen met de dag toe. Vandaag ( dinsdag…redactie) hebben de bonden bericht ontvangen dat de gewraakte ontheffing is ingetrokken door president D.D. Bouterse.”
Als een van de overwegingen in de intrekkingsresolutie geldt dat niet gebleken is dat de onderdirecteur Onderwijs het belang van de dienst geschaad heeft. Deze beweringen had de minister wel vermeld als reden van de onterechte ontheffing.
Het blijkt ook dat de minister bij de ontheffing voorbij was gegaan aan de voorgeschreven procedure.
De vakbonden wijzen erop dat behalve de ontheffing ook voor andere knellende vraagstukken er aanvaardbare oplossingen gevonden moeten worden, te weten:
– De heersende dreigementen tegen stafambtenaren vanuit de leiding van het ministerie;
– Duidelijkheid over de positieverbetering van medewerkers op het ministerie;
– Duidelijkheid over het organogram waarmee gewerkt moet worden;
– Duidelijkheid over communicatie procedures, communicatiestructuren binnen het ministerie;
– Duidelijkheid over de wet Onderwijs.
Met de nieuwe situatie verwachten de bonden en het Stafcollectief over de overige pijnpunten een sfeer te creëren, om in gemeen overleg aanvaardbare oplossingen te vinden.

Overige berichten