fbpx

Online registratie SRD 300 tegemoetkoming van start

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning zegt dat de groep die zich nog moet registreren voor de tegemoetkoming van SRD 300 dat vanaf vrijdagmiddag online kunnen doen voor de 45 jaar Srefidensi en owru jari 2020 enveloppes.
“De uitvoering daarvan is in volle gang”, aldus de bewindsman. In eerdere berichtgevingen is al bekend wie zich niet hoeft te registreren voor deze tegemoetkoming.
Aan deze personen wordt het bedrag automatisch samen met het maandelijks loon/uitkering gestort:
• Personen jonger dan 21 jaar en AOV’ers
• Personen die reeds financiële bijstand genieten
• Ambtenaren
• Personen in dienst bij overheidsinstellingen
• Personen in dienst van parastatalen
• Bus vergunninghouders, chauffeurs en boothouders geregistreerd bij het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme
• Bus- en boothouders geregistreerd bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur
• Personen werkzaam bij particuliere bedrijven
Het ministerie is verder drukdoende met de uitbetaling van de aangekondigde verhoogde uitkeringen per 1 november met betrekking tot AOV, AKB en financiële bijstand voor de groep zwakke huishoudens en mensen met een beperking. De nieuwe bedragen zijn AOV SRD 750, AKB SRD 75 en de financiële bijstand SRD 500.
Met de Centrale Landsdienaren Organisaties worden gesprekken gevoerd over de loonaanpassing van ambtenaren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden die draagbaar zijn voor de financiële huishouding van de overheid.
De regering voert met de verschillende schuldeisers nog steeds gesprekken. Met de beschikbaar gestelde informatie hoopt de regering dat partijen een overeenkomst bereiken.
In de door het parlement recentelijk goedgekeurde Begroting 2020, is na evaluatie door de regering een begrotingstekort geconstateerd dat onaanvaardbaar is. Er zal een nota van wijziging worden ingediend bij het parlement, meldt minister Achaibersing. De regering is reeds gestart met de voorbereidingen van de begroting 2021.

BEKIJK OOK
Solar-farm Nickerie beeld van transitie naar groene energie