Online registratie COVID-19 steun kan vanaf 1 februari

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering roep alle personen en bedrijven op, die door de COVID-19-pandemie getroffen zijn, om zich te laten registreren om na screening in aanmerking te komen voor een financiële ondersteuning door de Surinaamse overheid.

Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Wanneer komt u in aanmerking?

Personen die in loondienst zijn of waren: hieronder vallen degenen die vanwege de COVID-19-pandemie verminderd inkomsten krijgen of ontslagen zijn vanaf januari 2021;

Bedrijfssluiting of verminderd inkomsten voor de kleine en middelgrote ondernemingen en kleine zelfstandigen vanwege de COVID-19-pandemie vanaf januari 2021;

Bedrijfssluiting of verminderd inkomen voor grote bedrijven vanwege COVID-19-pandemie vanaf januari 2021;

Alle drie (3) categorieën kunnen zich online registreren vanaf maandag 1 februari t/m maandag 15 februari via de website van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (http://atm.gov.sr/), de website van de Belastingdienst Suriname (https://belastingdienst.sr/), de Facebookpagina’s van de ministeries AW&J en F&P en de Facebookpagina van de Belastingdienst Suriname en de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

De registratie geschiedt via een link, die via deze platformen zal worden gepubliceerd.

Heeft u vragen, neem contact op met:

Het ministerie van AW&J op de nummers en via het emailadres:
8815676/ 8815616/ [email protected]

Van maandag t/m donderdag van 07:30 – 15:00 uur
Vrijdag van 07:30 -14:30 uur

Het Directoraat der Belastingen op de nummers en via het emailadres:477222/ 475040/ 474059/ [email protected]
Van maandag t/m donderdag van 07:30 – 15:00 uur

Vrijdag van 07:30 -14:30 uur

De regering van Suriname wenst het volgende te benadrukken:

deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden;

alle werkzame personen (kleine/micro ondernemers, kleine zelfstandigen, en grote ondernemers) die kunnen aantonen
dat zij een verminderd inkomen hebben en niet in staat zijn adequaat in hun levensonderhoud te kunnen voorzien of de bedrijfsvoering niet adequaat te kunnen voortzetten, mogen zich registreren;

er zal GEEN fysieke registratie mogelijk zijn, het gaat om een ONLINE registratie;

voor de overmaking van de financiële steun is een geldig bankrekeningnummer vereist;

indien blijkt dat personen en/of bedrijven onjuiste informatie hebben verstrekt aan de Staat Suriname om zodoende het resultaat te manipuleren, zullen er ernstige maatregelen worden getroffen tegen zulke personen/bedrijven.

Overige berichten