Online registratie COVID-19-steun gestart

GFC NIEUWSREDACTIE- De overheid is op 1 februari van start gegaan met de online registratie voor het verkrijgen van COVID-19 financiële steun.

De steun zal worden toegekend nadat er een screening heeft plaatsgevonden. Gekozen is voor een online registratie om zo de COVID-protocollen in acht te nemen. Met de uitvoering van deze activiteit zijn belast de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en Financiën en Planning (Belastingdienst Suriname).

Naomi Esajas-Friperson, fungerend onderdirecteur Arbeidsmarkt, zegt in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname dat de steun bestemd is voor mensen die door de pandemie hun baan kwijt zijn of minder zijn gaan verdienen.

Daarnaast is de steun voor de kleine zelfstandigen, micro ondernemers, de middelgrote ondernemingen en de grote bedrijven. De laatste groep kan zich registeren bij de Dienst der Belastingen. De eerdergenoemde groepen registreren zich via het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken.

Bij de kleine ondernemers en kleine ondernemingen wordt gevraagd de nodige documentatie te overleggen. Een van ze is de belastingopgave. Bij de werklozen wordt nagegaan of er ontslagvergunning is verleend. Deze zaken moeten opgestuurd worden naar het ministerie zegt Esajas-Friperson.

Het betreft een volledig nieuwe registratie zegt de functionaris. De registratie periode duurt van 1 februari tot 15 februari. Op 1 maart krijgen mensen die zich eerder niet hebben kunnen registreren, de kans zulks alsnog te doen.

De bedoeling is, dat degenen die in aanmerking zullen komen voor de financiële steun de beschikking moeten hebben over een bankrekening. De overheid bekijkt de mogelijkheid om de groep die geen bankrekening heeft, te begeleiden om een te openen. Hierover zijn er gesprekken gaande met de banken. De hoogte van het bedrag als COVID-ondersteuning bedraagt SRD 1500.

Deze COVID-uitkering is van tijdelijke aard om degenen die vanwege de COVID-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, een helpende hand te bieden.

Overige berichten