fbpx

Online 'Introductie Seksuologie en Uitgebreide Seksuele Opvoeding'

GFC NIEUWS-Evenementenplanner Orga Nice organiseert online ‘Introductie Seksuologie en Uitgebreide Seksuele Opvoeding’.
Hoewel problemen met seksualiteit ten grondslag kunnen liggen aan lichamelijk en psychisch disfunctioneren, ligt het praten over seksualiteit in Suriname nog steeds in de taboesfeer.
Er zijn volgens Glenn Leckie, docent seksuologie aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, verschillende onderzoeken gedaan naar seksualiteit en de wijze waarop er over wordt gesproken. Daarin kwam naar voren dat er wel veel grappen worden gemaakt, maar serieus praten gebeurt bijna niet.
Medici, paramedici en sociaal-educatieve professionals worden in hun dagelijkse praktijk vaak geconfronteerd met problemen van patiënten, cliënten, kinderen en jongeren die hun oorsprong vinden in disfunctionele seksualiteit.
Als er niet serieus over seksualiteit gepraat mag worden, blijven mensen rondlopen met problemen die hun gezondheid aantasten. Ook worden kinderen en volwassenen door de cultuur van schaamte rondom seksualiteit blootgesteld aan het gevaar van seksueel misbruik en geweld. Dit kan levenslang ernstige gevolgen hebben voor hun psychische en lichamelijke gezondheid.
Doel van de introductie in de seksuologie
Het gaat om een online introductie cursus in de seksuologie: ‘praten over seksualiteit met cliënten, patiënten, kinderen en jongeren’. Deze introductie is de aanzet tot een mogelijk geaccrediteerd traject ‘Seksuologie en uitgebreide seksuele opvoeding’, in samenwerking met Stichting Lobi. Het is de bedoeling dat dit leidt tot versterking en deskundigheidsbevordering van professionals in de medische, paramedische en sociaal-educatieve sector.
Er wordt niet alleen maar gefocust op het voorkomen van ongewenste seksuele handelingen en andere problemen die voortkomen uit gebrek aan kennis over seksualiteit. Er is tevens aandacht voor het brede concept van seksuele educatie en opvoeding ‘Comprehensive sexuality education’ (CSE) en ‘sexual counseling’ met als uitgangspunt: het recht op plezierige en gezonde seksualiteit voor iedereen.
Belangrijk is een integrale aanpak waarin aandacht wordt besteed aan lichamelijke, psychische en sociale factoren in het kader van de Openbare Gezondheid (Public Health). In het vervolgtraject zal door middel van casuïstiek worden ingegaan op de praktische toepassing binnen de verschillende sectoren.
De presentaties worden verzorgd door internationaal zeer ervaren experts, in samenwerking met enkele Surinaamse experts zoals dr. Glenn Leckie, dr. Julia Terborg en drs. Kenneth Slijngard.

BEKIJK OOK
Dienstverlening Diakonessenhuis niet gegarandeerd