Onhygiënische winkel gesloten

GFC NIEUWS- Een onhygiënische winkel in het ressort Centrum werd deze week na controle van de bestuursdienst gesloten.
Bestuursambtenaren van het ressort Centrum hebben tijdens de controlewerkzaamheden enkele misstanden geconstateerd, zoals vervallen goederen, sporen van ongedierte, slechte hygiëne in de zaak en in de coolers.
De ondernemer heeft de ruimte gehad om alle misstanden in orde te maken. Indien bij hercontrole blijkt dat alle ongeregeldheden zijn aangepakt, zal de ondernemer in de gelegenheid gesteld worden de zaak open te stellen voor het publiek.

Overige berichten