“Ongezonde dominantie ene monetaire autoriteit over andere”

GFC NIEUWS- “Hoe het ook zij, de huidige werkwijze is water naar zee dragen. De bron wordt niet bestreden. Er is op dit moment een ongezonde dominantie van de ene monetaire autoriteit over de andere. De Centrale Bank van Suriname moet onafhankelijk functioneren.”
Dit schrijft Robby Berenstein, voorzitter van C-47, in een brief aan president Desi Bouterse. De vakcentrale ging niet op in een uitnodiging van het staatshoofd om de actuele economische en politieke situatie in het land te bespreken.
Hieronder de reactie van C-47:
Het is prijzenswaardig dat de president van de Republiek Suriname relevante maatschappelijke groeperingen persoonlijk wenst te informeren over zaken, maar verantwoording dient in eerste instantie c.q. primair in het parlement plaats te vinden.
Een zeer ernstig verwijt aan de president is dat hij het hoogste college van staat schoffeert. Wij en de overige maatschappelijke groeperingen zijn geen substituut voor het Parlement en wij zullen ons ook niet daarvoor lenen. De president kan én het parlement én voornoemde groeperingen informeren.
De Progressieve Vakcentrale C-47 en andere relevante maatschappelijke groeperingen hadden veel eerder moeten worden geraadpleegd in verband met de invulling van de functie van de governor van de Centrale Bank.
Met haar op zijn zachtst gezegd maf besluit om Sigmund Proeve te benoemen tot governor van de Centrale Bank van Suriname, volgens de regering voor 6 (zes) maanden, is de onrust op de financiële markt verergerd.
De uitnodiging van 10 februari is gekomen na het besluit van de regering en moest volgens ons dienen om het besluit te verkopen. Wij wensen niet voor voldongen feiten te worden geplaatst en wensen ook niet te worden misbruikt om problemen die de regering om haar moverende redenen c.q. enge belangen willens en weten heeft gecreëerd, te helpen oplossen.
De heer Proeve heeft inmiddels zelf bedankt voor de tijdelijke invulling van de functie van governor. Dit is prijzenswaardig.
C-47 heeft een uitgesproken mening over de geschiktheid van de functie van governor van de Centrale Bank van Suriname en heeft dit ook publiekelijk kenbaar gemaakt, net zoals vele andere maatschappelijke groeperingen. Zo was er heel veel ruis rond de heer Proeve.
Hiernaast is er, vanwege de zakelijke belangen c.q. relaties tussen de heer Proeve en andere leden van de Raad van Commissarissen van de moederbank, een voedingsbron voor corruptie ontstaan, waaraan de terugtrekking van de heer Proeve geen einde heeft gemaakt. De moederbank is thans vanuit de kern bevlekt, De prijs hiervan betalen helaas o.a. de werknemers van de bank. De governor van de Centrale Bank van Suriname moet voldoende draagvlak hebben. De heer Proeve heeft voornoemd draagvlak niet.
Hoe het ook zij, de huidige werkwijze is water naar zee dragen. De bron wordt niet bestreden. Er is op dit moment een ongezonde dominantie van de ene monetaire autoriteit over de andere.
De Centrale Bank van Suriname moet onafhankelijk functioneren. Voornoemde dominantie van de (huidige) minister van Financiën heeft o.a. geleid tot besteding van de vreemde valuta kasreserve op oneigenlijke wijze en het vreemd besluit tot opening van rekeningen bij SPSB.
Om dit vraagstuk op te lossen, moet de heer Gillmore Hoefdraad worden bedankt (of bedanken) als minister van Financiën.