fbpx

Ongemerkt grote schade door hypertensie en diabetes

Veel mensen met hypertensie (hoge bloeddruk) of diabetes (suikerziekte) voelen zich niet ziek. Ondertussen kan één van deze twee aandoeningen of een combinatie daarvan grote schade aanrichten in het lichaam.

“Hoge bloeddruk en suikerziekte zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Wat wij proberen te doen, is voorkomen dat er complicaties optreden. Al deze factoren zorgen samen met overgewicht, roken, hoge cholesterol en ongezond eten ervoor dat de bloedvaten veranderen, dat er een verstopping optreedt. Dan kun je een hartinfarct of herseninfarct krijgen, en je nieren gaan achteruit”, sprak huisarts Monique Sahai-Jharap patiënten toe tijdens een informatiesessie van het diabeteseducatiecentrum DiaBetre.

Combinatie hypertensie en diabetes

Deze patiënten hadden zich gratis laten meten tijdens de hypertensiecampagne van DiaBetre, gehouden in de periode 17 – 31 mei. Bij hen was een verhoogde bloeddruk gemeten. Zij werden daarom uitgenodigd voor de voorlichtingssessie, waar zij meer informatie kregen over hoge bloeddruk, de gevolgen en behandeling daarvan, en voor welke complicaties deze aandoening – al dan niet in combinatie met diabetes – kan zorgen. Diabetes en hypertensie veroorzaken beide arteriosclerose en stolsels in de hersenen en in het hart. Daarom moet de hypertensie binnen het normale bereik worden geregeld.

Complicaties vermijden

Hypertensie komt meer voor bij type 2-diabetespatiënten. Onderzoek heeft aangetoond dat 64% van de patiënten met type 2 diabetes last heeft van hypertensie, terwijl het percentage bij gezonde volwassenen van dezelfde leeftijdscategorie 25% is. De situatie is anders bij type 1-diabetici, die doorgaans niet aan hypertensie lijden, tenzij ze worden getroffen door diabetische renopathie.

BEKIJK OOK  De tijd dat landen zonder een buitenlandse dienst konden opereren is al lang voorbij

Hypertensie versnelt diabetische complicaties, die de kleine slagaders van het netvlies, de nieren en de zenuwen aantasten. Dit kan onder andere leiden tot blindheid en nierfalen, complicaties die met een goede behandeling en monitoring vermeden kunnen worden. Uit onderzoek is gebleken dat personen die een verhoogde bloeddruk meten en ernaar toe werken dit te brengen naar 120/80 mmHg, ongeveer een derde vermindering van cardiovasculaire gebeurtenissen en een kwart minder sterfgevallen registreerden.

Zelfmonitoring belangrijk hulpmiddel

Een goede controle van de bloeddruk kan worden bereikt door het lichaamsgewicht te verminderen bij mensen die te zwaar zijn, minder zout in voedsel te gebruiken, stress te vermijden, lichaamsoefeningen te doen en roken te voorkomen. Mensen bij wie de diastolische bloeddruk tot meer dan 90 mm stijgt, moeten continu tabletten gebruiken voor het regelen van hypertensie binnen het vereiste bereik (140/90 mmHg).

Voorts is uit verschillende onderzoeken gebleken dat het zelf monitoren van de bloeddruk het beste werkt in combinatie met intensievere interventies zoals zelfmanagement of leefstijladviezen.(GFC)