fbpx

Onderzoeker: ‘Bijbel is geen geschiedenisboek’

De Bijbel moet je niet letterlijk nemen. De evangeliën waren nooit bedoeld als een letterlijke geschiedenis, maar waren bedoeld als een serie allegorieën.

Dat concludeert dr. Hugh Houghton op basis van een commentaar uit de vierde eeuw van de Italiaanse bisschop Fortunatianus van Aquileia, die de evangeliën interpreteert als een serie allegorieën.

Houghton zegt dat moderne christenen hiervan kunnen leren. Hij wijst er op dat vroege bijbelonderzoekers de Bijbel niet als geschiedenis zagen, maar meer als een serie gecodeerde boodschappen met sleutelelementen van het christendom.

Hij wijst er ook op dat vroege onderzoekers zich zorgen maakten over de tegenstrijdigheden in bijvoorbeeld Mattheus en Lucas. De Bijbel zou moeten worden begrepen “in de context waarin de auteurs werkten”.

Het commentaar van Fortunatianus van Aquileia lag 1500 jaren verborgen in de bibliotheek van de Dom van Keulen.

Overige berichten